Tilbage

App udvikling for bedre sundhed og mindre junkfood

Organisation:

Skoleliv i Nepal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

15.08.2021

Projekt slut:

01.04.2022

Beviliget beløb:

94.970,00 kr.

Samlet buget:

94.970,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Resume:

Vi ønsker at vise vores målgrupper, først og fremmest unge på DTU, men også teenagere på Billedskolen, hvordan de kan være med til at handle i forhold til at skabe mere global retfærdighed, ved at lave en app sammen med dem, som giver fattige familier, som er dårlige læsere information om sundhed gennem materiale, som primært fokuserer på lyd og billede. Vi vil fokusere på metoden Design Thinking, hvor de unge skal erhverve sig størst mulig viden om app'ens målgrupper. Her lader vi de unge interviewe unge familier i Nepal via Zoom med hjælp fra os og vores samarbejdspartner. De unge DTU studerende skal altså kommunikere med målgruppen for app'en, lave brugertests og reflektere over det de lærer. Refleksionen samler vi op i videointerviews med de studerende. Vi har en del erfaring med IT og læringsprojekter med studerende. Største risiko er, at de studerende ikke kommer i mål med at lave en brugbar app. I så fald er vi i stand til at lave den færdig med hjælp fra vores frivillige.