Tilbage

Handicapidræt i Ghana

Organisation:

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2006

Projekt slut:

01.10.2006

Beviliget beløb:

225.960,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD)

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er at udvikle handicapidrætten i Ghana og her igennem sætte fokus på en marginaliseret befolkningsgruppes problemstillinger og samtidig gøre gruppen bedre i stand til at synliggøre egne fremtidsmuligheder som medborgere i det ghanesiske samfund.

Umiddelbare mål :

Den umiddelbare målsætning med samarbejdet er at forbedre mulighederne for alle handicappede i Ghana, ved at skabe muligheder for at kunne deltage i sportsuddannelse, fysiske aktiviteter og i sport og herved opnå generelt bedre levevilkår. Dette sker ved gennemførelse af 5 workshops hvor fremtidige instruktører for idrætterne bliver fundet. De skal så være med til at udbrede handicapidrætten til nye regioner i Ghana.

Målgrupper :

Primær målgruppe fysisk handicappede mellem 15-35år (udgør ¾ af deltagerne på workshop). Ca. 70 personer Sekundær målgruppe – alle som på den ene eller anden måde arbejder med fysisk handicappede personer. Ca. 20 personer 50% af deltagerne er kvinder fra begge målgrupper. Alle deltagere kommer fra Accra.

Resume:

Hovedformålet er gennem udvikling af handicapidræt, at sætte fokus på de forskellige problemstillinger handicappede i Ghana står overfor. Gennem deltagelse i idrætten, vil handicappede opnå større selvtillid, synlighed og dermed accept i samfundet og her igennem være i stand til bedre at fremføre holdninger til forbedring af handicappedes almene vilkår i samfundet. GSPD og DHIF vil sætte fokus på de demokratiske processer i organisering af handicapidræt og her igennem være med til at forbedre handicappedes rettigheder i Ghana generelt. Diskussioner og erfaringsudveksling omkring organisering og kapacitetsopbygning af handicapidræt vil tage udgangspunkt i den danske foreningsmodel og målet er opbygningen af en sportswing i GSPD. Denne Sportswing skal i fremtiden være fundamentet i GSPDs udbredelse af idræt og fysisk aktivitet. Dels skal den organisere de idrætslige tilbud og dels skal den sammen med DHIF forestå den videre udbredelse af viden om handicapidræt i Ghana. Aktiviteterne går konkret ud på at gennemføre 5 workshop i aktiviteterne kørestolsbasket, fodbold for benamputerede, atletik, bordtennis og tilpassede fysiske aktiviteter med tilhørende teori og organisation omkring idrætterne. Projektet foregår i Accra, og antallet bliver på mellem 70 til 100 personer med en ligelig fordeling mellem kønnene. .