Tilbage

Gør Rummet Større via partnerskaber

Organisation:

Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

13.10.2016

Projekt slut:

30.12.2016

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Aktiviteten fokuserer på at styrke civilsamfundet igennem globale partnerskaber mellem unge, da civilsamfundet er vigtigt for, at Verdensmålene kan nås. Kampagnen består af tre dele. Først tager frivillige fra Nødhjælpens Ungdom til Palæstina for at udveksle erfaringer med unge fra organisationer i Palæstina og lærer, hvordan vi hver især kan arbejde med at styrke civilsamfundets politiske råderum i Palæstina. I anden del tager Nødhjælpens Ungdom på landsdækkende debatturne blandt globale efterskoler og –højskoler. Her debatteres vigtigheden af at styrke civilsamfundets råderum med udgangspunkt i erfaringerne og historier fra Palæstina. I tredje del sætter efterskole- og højskoleeleverne via sociale medier fokus på at styrke civilsamfundet gennem partnerskaber, ved at skrive statements på skilte og uploade billeder af dette med #GørRummetStørre. Efterfølgende hænges skiltene op, for at flere kan blive inspireret af de statements, der er skrevet.