Tilbage

Retention of doctors in rural Rwanda through capacity building of RMA

Organisation:

Globale Læger

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2011

Projekt slut:

15.12.2012

Beviliget beløb:

498.527,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • Rwanda Medical Association (RMA)

Overordnede mål :

At bidrage til et forbedret sundhedssystem i landdistrikterne i Rwanda ved at øge antallet af læger i landdistrikterne.

Umiddelbare mål :

1) Per 1. juli 2012 er kapaciteten i RMA til at adressere det utilstrækkelige antal læger i landdistrikterne betydeligt styrket. 2) Per 1. juli 2012, har RMA fokus på at motivere lægerne til at arbejde i landsdistrikterne og leverer relevant faglige og sociale oplysninger til læger i landdistrikterne.

Målgrupper :

Den primære målgruppe for dette projekt rwandiske læger, primært i landdistrikterne, og lægestuderende i deres sidste studieår. I alt ca 2000 personer. Der stiles mod ligelig kønsfordeling, men realistisk set vil det nok være omkring 1/3 kvinder. Den sekundære målgrupper er implementørerne, ca. 30-40 læger i den Rwandiske Lægeforening, ca. 1/3 kvinder

Resume:

I rwanda bor 80 % af befolkningen på landet, mens kun 10-20 % af landets læger arbejder i landdistrikterne. Lægerne tiltrækkes af bedre faglige og sociale vilkår i byerne. Projektets overordnede mål er at bidrage til et bedre sundhedsvæsen i Rwanda ved at øge antallet af læger i landdistrikterne. Dette søges opnået ved 1) at bygge den nødvendige kapacitet i den rwandiske lægeforening (RMA) til at adressere problemet, og 2) at påbegynde aktiviteter for at motivere rwandiske læger til at arbejde i distrikterne. I projektets første del arbejdes med strategiudvikling, medlemmernes demokratiske repræsentation, sekretariatsudvikling og kommunikationsmidler. I projektets anden del arbejdes med informationsdeling mellem land og by, motivationsprogrammer og medicinsk efteruddannelse. Projektet udføres i samarbejde mellem Globale Læger, RMA og den danske lægeforening (DMA).