Tilbage

Bæredygtig naturressource forvaltning i Seguenega

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

15.07.2002

Projekt slut:

25.08.2002

Beviliget beløb:

56.181,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burkina Faso

Resume:

Der er endnu nogen usikkerhed omkring de faktiske omkostninger ved projektet, hvilket ønskes afklaret. Desuden er det et mål for forundersøgelsen at sikre sig de relevante nationale og lokale myndigheders skriftlige opbakning til projektet, ligesom det er vigtigt at få en opfattelse af målgruppens holdning til projektet efter at den første eufori i forbindelse med præsentationen i marts har lagt sig og ADECUSS har haft lejlighed til yderligere at informere i projektområdet, mens designet er blevet udviklet. Forundersøgelsen skal udover ovenfor nævnte forhold yderliger søge afklaring af følgende faglige, organisatoriske og sociale forhold: Afdækning af dyrkningsforhold som begrænser den lokale fødevareproduktion, Igangværende planteskoledrift, herunder erfaringer med forskellige træarter, Kvindernes rolle i beslutningsprocessen, Markedsforhold for potentielle salgsafgrøder, Jordens brugs- og ejendomsforhold, Afdækning af muligheder for indtægtsskabende aktiviteter, og ADECUSS’ forankring i lokalsamfundet og kapacitet i forbindelse med projektimplementering