Tilbage

Beretninger fra et af verdens fattigste lande: En kommunikationsrejse til Liberia i februar 2022

Organisation:

Promissio

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 15.000 kr.)

Projekt start:

12.02.2022

Projekt slut:

20.02.2022

Beviliget beløb:

15.000,00 kr.

Samlet buget:

71.016,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Resume:

Vi ønsker at gennemføre en kommunikationsrejse for en journalist og en (video)fotograf til Liberia. De skal foretage interviews, filme og fotografere, og efter hjemkomsten vil journalisten efterbearbejde alt materiale, så der forelægger færdige artikler, film og billeder til brug i vores kommunikation. Journalisten og (video)fotografens vil blandt andet producere en video til brug i DFS' børneklubber, og deres materiale vil danne basis for et nyt undervisningsmateriale til kristne friskoler, som distribueres gennem FKF.