Tilbage

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA

Organisation:

Familielandbruget Sydvest

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

01.12.2013

Beviliget beløb:

499.726,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burundi

Lokale partnere:

  • ALUSIP ASBL

Overordnede mål :

Det overordnede mål er: Forbedret indkomst og forbedrede leveforhold i KIREKURA i Mutimbuzi Kommune for småbondefamilier.

Umiddelbare mål :

Det sker ved at få: 1. Forøget landbrugsproduktion pr arealenhed og forbedret kvalitet af salgsvarer og foder 2 Opbygget en solid organisation til varetagelse af de små bønders tarv – politisk – (efter)uddannelsesmæssigt – afsætningsmæssigt og indkøbsmæssigt, 3 Opbygget praktisk selvforsyning med varieret kost, energi, miljøløsninger, råvareforsyning i højere grad, samt løsning af sanitære og hygiejnemæssige forhold med enkle og billige metoder.

Målgrupper :

Målgruppen er kvinder og mænd, børn og gamle af begge køn i hele småbondefamilier i KIREKURA i Mutimbuz. 10 familier med mindst 72 familiemedlemmer tilsammen.

Resume:

Projektet har som hovedformål at forbedre indtjeningen hos landmandsfamilier på små landbrug i KIREKURA, Burundi, ved en effektiv rådgivning i Erfagrupper, der omfatter (efter)uddannelse. Desuden at forøge udbytte ved hjælp af bedre redskaber, nedsat spild under lagring, fælles indkøb og salg samt transport. Sundhed øges ved selvforsyning så fødevarerne dækker kostpyramiden, men også bredt, som besparelse i forbrug, produktion af biomasse til egen energi, foder til egne små husdyr (f.eks. får, geder, kaniner høns), hygiejniske toiletforhold, forsyning af markbrug med vand til vanding. Sidstnævnte for at minimere klimatiske risici. Sidst men ikke mindst at starte nye erhverv på landbrugene, der kan supplere familiernes indkomst udefra. Vor samarbejdspartner ALUSIP ASBL støttes med kapacitetsopbygning også på rådgivning for, at minimere risici ved ukompetent rådgivning, samt til fortalervirksomhed for bønderne