Tilbage

Building organisational capacity to facilitate participatory farming and food system development and advocacy in NOGAMU and its member organisations

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2011

Projekt slut:

31.05.2013

Beviliget beløb:

499.423,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • National Organic Agricultural Movement of Uganda (NOGAMU)

Overordnede mål :

At udvikle kapaciteten og styrke de organisatoriske samarbejdskompetencer, der er specielt relateret til fortalervirksomhed i relation til bæredygtigt landbrug, samt ekspandere tilgangen til deltagerorienteret læring i landbruget ved at benytte en særlig form for Farmer Field School (markskoler) for økologisk og agro-økologisk udvikling og opbygning af social kapital i NOGAMU.

Umiddelbare mål :

1. At udvikle NOGAMU’s organisatoriske kapacitet til at samarbejde tættere med medlemsorganisationer for at understøtte deltagerorienteret udvikling blandt økologiske landmænd og forarbejdningsvirksomheder gennem markskoler 2. I relation til 1), at udvikle og implementere værktøjer til at forstå de forskellige kontekster som de forskellige medlemsorganisationer opererer i og støtte dem i at udvikle deres egen kontekst afhængige tilgange til markskoler 3. At opbygge netværkskapaciteten i NOGAMU med henblik på effektivt at samarbejde med andre nationale Ngo’erne for at gennemføre fælles fortaleraktiviteter som understøtter udviklingen af bæredygtige landbrugs og fødevare systemer, samt vurdere successer og udfordringer, der er relateret til denne indsats.

Målgrupper :

Primær målgruppe: ansatte og medlemmer af NOGAMU med medlemsorganisationer, samt partnerorganisationer. I alt ca. 50 bliver kapacitetsopbygget i denne målgruppe. Sekundær målgruppe: småbønder, der i kraft af projektet oplever forbedret fortalervirksomhed og Farmer Field Schools træning. Her er tale om flere tusinde. Flertallet af trænerne af markskoler er kvinder og mange af facilitatorerne, der uddannes, er også kvinder. Metoden der trænes i involverer hele familien; kvinder, mænd og børn. Der er dog et lille flertal af kvinder i grupperne.

Resume:

NOGAMU er Ugandas nationale NGO med fokus på økologisk landbrug og værdikæder. NOGAMU sætter økologiske producenter i forbindelse med markeds-aktører, underviser i økologi, og laver fortalervirksomhed i sager hvor landmænd er i klemme (fx regeringens anvendelse af miljøfarlig gift i sårbare områder). NOGAMU har et stort antal medlemsorganisationer (MOer), og stort behov for metoder til bedre at inddrage dem.Der er brug for at bygge kapacitet op i selve organisationen og der er brug for at inddrage MOer i dette arbejde, samt at netværke til organisationer med sammenfaldende interesser. Økologisk Landsforening (ØL) har samme mål, anvender FFS metoden i økologi-udvikling i Dk og lave fortalevirksomhed. ØL kan derfor indgå meningsfuldt i fælles aktiviteter som bidrager til NOGAMUs kapacitets-opbygning på disse områder. Den foreslåede partnerskabsaktivitet har skarpt fokus på opbygning af kapacitet til at bruge FFS i økologi- og social kapital udvikling samt udøve fortalervirksomhed gennem inddragelse af MOer og netværk med andre NGOer.