Tilbage

Promotion of improved livelihoods for landless farmers in Yilo Krobo District through savings and loans groups

Organisation:

4FairLife

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

31.08.2011

Beviliget beløb:

963.435,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Krobo Danish Association (KROBODAN) Ghana

Overordnede mål :

At styrke økonomisk stabilitet blandt bønder gennem dels opsparing og indkomstskabende aktiviteter, og dels gennem styrkelse af målgruppens evne til at gøre krav på sin ret til offentlige services.

Umiddelbare mål :

1. Forbedre opsparingssystemer blandt 300 jordløse bønder i 60 sparelåne-grupper. 2. At forbedre bøndernes indkomstskabende aktiviteter 3. At etablere en forening for jordløse bønder med evnen til at tiltrække offentlige services.

Målgrupper :

300 jordløse bønder, forstået sårbare landbrugere, som ikke ejer den jord de dyrker på eller ikke har adgang til mere en ca. 1 ha. Inklusive er ca. 60 % kvinder, heraf antagelig mange enlige mødre. Målgruppen er i stand til at opspare ca. 1 dollar om måneden

Resume:

Projektet har til formål at forbedre levevilkårene for 300 jordløse bønder i Ghanas Yilo Krobo District. Gennem deltagelse i spare-lånegrupper, oparbejder målgruppen en opsparing med rente, ligesom de kan optage små lån med henblik på produktive investeringer. Projektet yder målgruppen træning i indkomstskabende aktiviteter med simple metoder til allerede eksisterende små-produktion indenfor primært hønsehold, og sekundært palmeolieudvinding, forarbejdning af gari og snegleopdræt. I tilknytning hertil etableres en forening for jordløse bønder bestående af sammenslutninger af spare-lånegrupper, hvorigennem bønderne på sigt vil kunne tiltrække eksterne produktive lån og støtte fra regeringsprogrammer. Samtidig opnår de viden om og forståelse af deres rettigheder. Der fokuseres på at tiltrække offentlige services indenfor landbrug og dyrehold og skabe en positiv relation til lokale myndigheder med henblik på en langsigtet påvirkning af forholdene for jordleje og sharecropping.