Tilbage

Ecoturism in and around National Parks in Vietnam

Organisation:

WWF - Verdensnaturfonden

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

01.03.2012

Beviliget beløb:

2.855.736,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • WWF- Vietnam

Overordnede mål :

Økoturisme i og omkring beskyttede naturområder er direkte med til at forbedrer levevilkårene for folk i landsbyerne og bidrager til beskyttelse af naturen.

Umiddelbare mål :

'-Økoturismeplanlægning i og omkring Cat Tien Nationalparken foregår på participatorisk vis med inddragelse af alle relevante aktører, og er inkorporeret i udviklingsplaner på kommune-, distrikts- og provins-niveau. -Landsby-baseret økoturisme forbedrer levevilkårene i pilot-landsbyer i og omkring Cat Tien Nationalparken og bidrager til beskyttelsen af naturområderne. -Strategier, planer og guidelines for økoturisme reflekterer behovene hos en bred række interessenter, og definerer klart hvordan økoturisme skal udvikles for at forbedre levevilkårene for landsbyer og bidrage til beskyttelse af naturområderne.

Målgrupper :

Den primære målgruppe består af 400 familier, ca. 2.000 personer, samt nationalparkadministration, aktører fra den private turismesektor, og myndigheder fra kommune til nationalt plan, som alle vil blive kapacitetsopbygget for bedre at kunne involvere og arbejde sammen med de forskellige grupperinger i landsbyerne. Den sekundære målgruppe består af de resterende 18.000 personer i lokalområdet samt WWF Vietnam. Mindst 50 % i den primære målgruppe er kvinder.

Resume:

Projektet vil bidrage til at skabe bæredygtig økoturisme-udvikling i og omkring nationalparker i Vietnam. Projektet vil kapacitetsopbygge de centrale aktører (landsbybefolkninger, private turismevirksomheder, myndigheder, nationalpark-administrationer) så de bliver i stand til at arbejde med reel økoturisme til gavn for lokalbefolkning og beskyttelse af nationalparker. Projektet vil støtte en participatorisk planlægningsproces, hvor Cat Tien Nationalparken og myndighederne i bufferzonen integrerer økoturisme i deres planlægning. Økoturisme vil blive fremmet i landsbyerne (oplysning om økoturisme og miljøbevidstgørelse) og der støttes op om små økoturisme-virksomheder i landsbyerne (træning, produktudvikling, markedsføring m.m.). Organisationsudviklingen og fortalervirksomheds-indsatserne vil finde sted på både lokalt og nationalt plan. På nationalt plan vil WWF blive organisatorisk styrket som civilsamfundsaktør og få bedre fortalervirksomhedsredskaber til at påvirke udviklingen af en national økoturisme strategi og diverse guidelines, især hvad angår private økoturisme-investeringer i nationalparker.