Tilbage

Our Dream

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

2.369.387,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Egypt, Arab Republic

Lokale partnere:

  • Islamic Charity Organization for Zahria and Hagar Al-Nawateya (RAD)
  • Omar Ibn El Khattab Charity Association for Community development

Overordnede mål :

Unge, i særdeleshed børn og unge der er ekskluderet fra politisk indflydelse og sociale ydelser, anerkendes som aktive medborgere i deres lokalsamfund og er aktivt medvirkende til at sikre øget demokrati i Egypten i forandring

Umiddelbare mål :

1. Unge i det østlige Alexandria – i særdeleshed de, der er ekskluderet fra samfundsdeltagelse – gøres i stand til at deltage aktivt i lokalsamfundet og påvirke lokale beslutningsprocesser 2. Stærke ungdomsgrupper og -organisationer anerkendes som legitime sociale aktører af medborgere såvel som de ansvarlige beslutningstagere i lokalsamfundene

Målgrupper :

Primær målgruppe: 3000 af de mest udsatte unge i alderen 15-25 år i det østlige Alexandria. Kønsfordeling: lige Projektets målgruppe inkluderer marginaliserede unge, herunder unge med handikap Sekundær målgruppe: Forældre, ledere af lokal udviklingsorganisationer (CDAs), skoleledere, lærere, ungdomscentre, studenterforeninger og lokale myndigheder.

Resume:

Projektet er udviklet med unge fra fattige byområder i det østlige Alexandria i Egypten. Projektets formål er at give 3000 unge mænd og kvinder mulighed for at være aktive medborgere i deres lokalområder og medvirke til at sikre øget demokrati i Egypten i forandring. Et af målene er at sætte de unge – og ikke mindst de særligt marginaliserede, herunder unge med handikap – i stand til at gøre sig gældende i lokalsamfundet – overfor deres forældre, skolelærere og lokale myndigheder. Et andet mål er at give de unge mulighed for at øve indflydelse på beslutninger, som vedrører dem, og at være aktive i lokale organisationer. Hovedaktiviteter omfatter rettigheds-, medborgerskabs og demokratitræning, organisering og frivilligt arbejde, organisationsudvikling af lokale organisationer med henblik på øget ansvarlighed, legitimitet og ungedeltagelse samt dialog med lokale myndigheder. Der er i projektet særligt fokus på unge, som er udsat for diskrimination på grund af køn, handicap eller andre forhold.