Tilbage

AWAKE - breaking the loop

Organisation:

Ungdommens Røde Kors

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2019

Projekt slut:

31.05.2021

Beviliget beløb:

1.708.497,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Georgia

Lokale partnere:

  • Georgia Red Cross Society

Overordnede mål :

Development objective: Youth in Georgia, including ethnic minority youth, fulfill their potential as agents of change in moving Georgia towards a society in which participation, peace and tolerance exist at all levels; enhancing social cohesion and thereby mitigating the reproduction of dividing mindsets and practices, between youth and adults, women and men, and between ethnic groups.

Umiddelbare mål :

Immediate Objective 1: PARTICIPATION FOR SOCIAL COHESION Social cohesion has been promoted and young people in target districts are actively and competently engaged in volunteer activities, thereby building an engaging and participatory youth culture across ethnic groups. Immediate objective 2: PARTICIPATION AND INFLUENCE Young people in target districts are raising their voices as youth, through the Youth Councils in local self-government bodies (municipality level), thereby utilizing the opportunities and becoming active implementers of and potential contributors to the National Policy of Youth in Georgia. Immediate objective 3: ORGANISATIONAL CAPACITY GRCS has enhanced its position as an active player within the youth development field, being recognised for this among youth, within the CSO environment and at political level, locally as well as nationally.

Målgrupper :

The geographical areas targeted in this application are the districts of Marneuli, Bolnisi and Dmanisi in Kvemo Kartli region, Sagarejo in Kakheti region and supported by Tbilisi, the capital. The main primary target group is the youth (16-26 years ) living in these areas. Youth will be targeted in different ways: 1) As core youth volunteers/youth leaders from Red Cross branches: Around 20 youth in each target district and 10 from GRCS HQ, estimated total: 90 young people. 2) As youth engaged in Youth Councils: 4 districts x 15 young people, total: 60 young people. 3) As youth utilizing Youth Friendly Spaces: Around 100 frequent visitors per center in 7 Youth Friendly Spaces, est. total: 700 young people. 4) As target groups for activities organised by youth volunteers: Around 150 people in each of four district centers and 100 youth per each of 10 target villages, est. total: 1,600 young people, prima¬ri¬ly from vulnerable groups. Supplemented by Tbilisi activities, reaching 200 young people, all in all: 1,800 youths.

Resume:

Projektet vil opbygge sammenhængskraft blandt unge i fire udvalgte distrikter i Georgien, på tværs af etniske tilhørsforhold. Unge savner generelt ungdomsrettede aktiviteter og der er ikke tradition for at de forskellige etniske grupper interagerer. Dette projekt tilbyder oplagte indgangsveje til at blive frivillig eller deltager på aktiviteter, hvor unge opøver evnen til selv at definere lokale udviklingsbehov og agere derefter, sammen. Som et sideløbende spor skal de unges stemme sikres i lokale beslutningsstrukturer, gennem et samarbejde med Ministeriet for Ungdom, der har etableret ungdomsråd, der hidtil har været funktionsløse, men gennem projektets kapacitetsopbyggende forløb af både unge og lokale autoriteter skal gøres funktionelle. Et oplagt mål for unges fortalervirksomhed gennem ungdomsrådene er at skabe lokale væresteder for unge, hvor de kan mødes og afholde aktiviteter. Disse skal støttes af de lokale kommuner. Målet for projektet er derfor at mobilisere og kvalificere unge frivillige til at være aktive samfundsborgere og derigennem danne meningsfulde fællesskaber for unge, både i og uden for Georgisk Røde Kors.