Tilbage

Fjerkræ i kampen mod fattigdom og for styrkelse af kvinder

Organisation:

Cykler til Senegal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2002

Projekt slut:

31.12.2004

Beviliget beløb:

863.074,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Senegal

Lokale partnere:

  • AAJAC/COLUFIFA

Overordnede mål :

at etablere en produktionsmodel der kan bidrage til en forbedring af levestandarden og af kvinders status i landsbyer i Senegal.

Umiddelbare mål :

a. At 120 kvinder i 4 landsbyer engagerer sig i forbedring af hønseholdet og dermed forøger familiens indtjening samt proteinindholdet i den daglige kost. b. At skabe forudsætninger for at de 120 fattige landsbykvinder opnår større bevidsthed om egen situation og dermed øget status i familien. c. At kapacitetsopbygge COLUFIFA mhp. at sætte organisationens i stand til at implementere indsatsen med succes, udarbejde en strategi for aktiviteternes videre udbredelse samt implementeringsplaner for denne strategi.

Målgrupper :

a. 120 kvinder blandt de fattigste i 4 landsbyer i Casamance. b. COLUFIFA’s implementeringsgruppe samt andre relevante medlemmer af organisationen, som vil være målgruppe for den kapacitetstræning

Resume:

Indsatsens formål er at støtte fattige kvinder i landsbyerne ved at de kan få en indtjening gennem forbedring af det eksisterende hønsehold. Dette søges opnået gennem en kombination af mikrofinansiering, elementær faglig træning i hønsehold og markedsføring, samt kapacitetsopbygning af bondeorganisationen COLUFIFA, som implementerer aktiviteterne. Det forventes at dødeligheden blandt hønsene bliver væsentlig lavere, og at æg- og kødproduktionen stiger. Kredit og opsparing vil bidrage til at gøre aktiviteterne bæredygtige. Der etableres et tæt samarbejde mellem lokale stakeholders idet COLUFIFA indgår kontrakter med: en lokal sparekasse, der tager sig af mikrofinansiering, herunder opdeling af kvinderne i smågrupper der trænes i tilbagebetaling og opsparing; en landbrugsskole, der sørger for den faglige træning af kvinderne og de udpegede ‘animatricer’; og den lokale dyrlæge, der underviser ‘barfodsdyrlægerne’.