Tilbage

Styrkelse af Street Academy's indsats street-wise børn og unge (James Town - Accra)

Organisation:

Seniorhænder til AfrikA (ShAA)nt@nielstoft.dk;

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2016

Projekt slut:

31.07.2018

Beviliget beløb:

395.168,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Street Academy

Overordnede mål :

'- at bidrage til at Street Academy (SA) fortsat opbygger egen kapacitet i indsats for street-wise børn, unge og deres forældre m.fl. via organisatorisk udvikling, undervisning og sociale aktiviteter.

Umiddelbare mål :

Del mål 1: at SA 31. aug. 2018 er en velorganiseret og finansiel stabil NGO, der med undervisnings- og pæd. kompetencer støtter street-wise børns adgang og tilknytning til offentlige skoler Del mål 2: at IPPM som undervisningsmetode for street-wise børn og unge pr. 31.aug. 2018 er udviklet og introduceret i 2 lokale offentlige skoler (grundskole niveau) Del mål 3: pr. 31. dec. 2017 er etableret kortids erhvervs uddannelse for unge piger, der ikke har kunnet gennemføre grundskolen eller er arbejdsløse.

Målgrupper :

Primær I - SA staff og SA bestyrelses medlemmer m.fl. op til 45 personer Primær II - 15 unge piger - 16 til 20 år - i erhvervs oplæring og opgradering af almene skolekundskaber Sekundær I - forældre og lærer - 10-12 rep. - som ressouce gruppe for SA - desuden forældre, værger el.andre med ansvar for børnene som målgrupper for IPPM implementering og særlig fortaler virksomhed Sekundær II - op til 380 børn og unge der undervises i grundliggende almene kundskaber for at kunne blive indskevet på offentlige skoler

Resume:

Projektets formål er kapacitets opbygning af Street Academy (SA), via at medvirke til at SA’s organisation og kompetencer over tid betyder at SA bliver selvbærende. Samt medvirke til videreudvikling af den Inkluderende Pædagogisk Praksis Metode (IPPM) for undervisning af street-wise børn og unge i James Town og små glemte slums. Projektet arbejder med undervisning og rekreative aktiviteter, der medvirker til at styrke børnenes sociale kompetencer. Desuden er der fra 2017 knyttet et erhvervs kursus for arbejdsløse unge piger for at give dem en mulighed for egen indkomst. Projektet er fortsættelse fra 2014-15, hvor udvikling af IPPM og kapacitets opbygning af SA påbegyndtes for at styrke SA som gadeskole med særlige kompetencer i undervisning af street-wise børn. Dansk ansøgning er oversat fra engelsk udgave fra sep/nov 2015 og efterfølgende online