Tilbage

Creating legitimate and viable platforms for youth participation

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2011

Projekt slut:

31.03.2013

Beviliget beløb:

999.955,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Youth Forum (YF), Zimbabwe

Overordnede mål :

Youth Forum fungerer som en demokratisk og legitim platform til mobilisering og advocacy i forbindelse med ungdomsrelaterede temaer i Zimbabwe

Umiddelbare mål :

1. Målgruppen, som er organiseret i demokratiske strukturer, har indflydelse internt i organisationen. 2. Adghang til information og videndeling er forbedret internt i organisationen. 3. Youth Forum’s valgte ledere har forbedret deres management kapasitet.

Målgrupper :

Mølgruppen er både de eksisterende Youth Forum medlemmer og aktivister, som er mellem 18 og 30 år (omk. 3500 personer) og de unge som er interesserede i at blive hørt gennem demokratiseringen af Youth Forum som organisation. Målgruppen er både mænd og kvinder. Men støtten til- og deltagelsen af unge kvinder er en høj prioritet i forbindelse med demokratiseringsprocessen.

Resume:

Unge i Zimbabwe er som gruppe marginaliserede i politiske processer grundet sociale, økonomiske og kulturelle forhold. Der findes ingen demokratiske og medlemsbaserede organisationer, der repræsenterer andre unge end de studerende. De fleste unge mangler direkte adgang til politisk deltagelse. Kernen i det planlagte projekt med Youth Forum er at gøre organisationen medlemsstyret, demokratisk og repræsentativ i sin opbygning – det gælder i dens strukturer, fx. ligelig fordeling af mænd og kvinder, samt medlemsvalgte ledere på lokalt og nationalt niveau. Projektet vil aktivere og formalisere Youth Forums medlemsskare og facilitere den demokratiske dannelse af decentrale strukturer i 17 distrikter, 3 provinser samt på nationalt plan. Projektet vil også styrke Youth Forums nyvalgte lederes kapacitet til at handle i en demokratisk baseret organisation. Det vil styrke Youth Forum, så det legitimt kan udtale sig på vegne af dets medlemmer i nationale fora og deltage i udviklingen af ungdomspolitikker.