Tilbage

Pesticide use, Health and Environment - Uganda 2010-13

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2010

Projekt slut:

30.09.2013

Beviliget beløb:

2.798.056,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Uganda National Association of Community and Occupational Health (UNACOH)

Overordnede mål :

At mindske de negative sundheds- og miljømæssige konsekvenser forårsaget af en uhensigtsmæssig brug af sprøjtemidler.

Umiddelbare mål :

1. At forbedre forebyggelse, registrering, diagnostik og behandling af pesticidforgiftninger i sundhedsvæsenet i to distrikter. 2. At mindske antallet af pesticidforgiftninger I landbruget gennem undervisning i sprøjtesvage dyrkningsmetoder i 20 landsbyer I to distrikter. 3. At Civilsamfundet med den Nationale Bondeorganisation og bønderne i spidsen er i stand til at arbejde for konkrete tiltag for at mindske farerne ved et ukontrollabelt pesticidforbrug og sikre en bæredygtig fødevareproduktion gennem fortalervirksomhed i relevante råd og overfor beslutningstagere.

Målgrupper :

Projekter finder sted i Wakiso og Pallisa distrikter med en befolkning på 1.500.000. Der uddannes 40 sundhedsarbejdere, 40 landmænd, 20 landbrugsrådgivere og 20 beslutningstagere. Kønsratio er henholdsvis kvinder-mænd ratio 2:1, 1:2, 1:2 og 1:1. Gennem disse vil en større del af befolkningen modtage undervisning og information, ligesom materialer produceret på projektet vil blive søgt udbredt gennem WHO og ICOH til befolkninger i andre lande.

Resume:

Forgiftning af mennesker og forurening af miljøet er et stigende problem pga. et øget forbrug af pesticider i udviklingslandene. Dialogos har sammen med ICOEPH gennem flere år arbejdet med at forebygge skadelige følgevirkninger af pesticidbrug i Bolivia. Nu startes en lignende indsats i Uganda, hvor bønder og sundhedspersonaler undervises i a. sprøjtesvage/økologiske dyrkningsmetoder, b. diagnostik og behandling af forgiftninger, og c. dokumentation af helbredsskader og miljøpåvirkninger. I samarbejde med bønder (herunder kvinder) og deres interesseorganisationer vil ske en fortalervirksomhed overfor myndigheder for at fremme en bæredygtig udvikling med forebyggelse af negative virkninger af pesticider. Samarbejdspartnere omfatter Dialogos, ICOEPH og Københavns Universitet og lokalt NGO’en UNACOH, Uganda National Farmers Federation, myndigheder i projektområdet, Makerere Universitet samt relevante Ministerier.