Tilbage

Action for Child Protection - Violence against Children

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

EU samfinansiering Procedure 1

Projekt start:

01.02.2014

Projekt slut:

31.01.2017

Beviliget beløb:

2.219.093,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Childline Kenya
  • Gender violence recovery Centre (GVRC)

Overordnede mål :

At bidrage til eliminering af alle former for vold mod børn i Kenya gennem styrkelse af det nationale børnebeskyttelsessystem

Umiddelbare mål :

1) Styrket kapacitet i lokalområderne til at identificere og forebygge vold mod børn i familier, skoler og i lokalområdet 2) Forbedret behandling og rehabilitering af ofre for kønsbaseret vold, seksuel misbrug og prostitution i lokalområderne gennem styrkede henvisningsmekanismer og udvikling af integreret lokal rehabilitering 3) Styrket lokal og national integration af statslige og ikke-statslige børnebeskyttelsesindsatser.

Målgrupper :

Primære: 13.000 børn (min 50 % piger, i og uden for skolesystemet samt børn med handikap), 1000 forældre, 1000 lærere og 500 andre lokale myndighedspersoner. Sekundær: 12 lokale græsrodsorganisationer Endelig målgruppe: 59.000 børn i lokalområderne

Resume:

I 2011 vedtog Kenyas regering et nationalt børnebeskyttelsessystem med en helhedsorienteret indsats over for vold mod børn. Systemet har dog mangelfuld inddragelse af civilsamfundet. Samtidig er børnebeskyttelse i byområder begrænset, på trods af enormt behov. Projektets formål er at bidrage til børnebeskyttelsessystemet ved at styrke inddragelsen af borgere - primært børn, unge og forældre - lærere og andre myndigheder i indsatsen for beskyttelse af børn, samt at arbejde for en stærkere rolle for civilsamfundet i en helhedsorienteret indsats. Projektet er et partnerskab mellem GVRC, Childline, Teachers Service Commission og Plan og når en direkte målgruppe på 13.000 børn, 1000 forældre, 1000 lærere og 500 myndighedspersoner i fire byområder. Indsatsen fremmer en lokalt baseret respons, der integrerer forebyggelse, rapportering, behandling og rehabilitering. Der er særligt fokus på seksuel og kønsbaseret vold.