Tilbage

Active Citizenship and networking for youth in Mugu district

Organisation:

Skoleliv i Nepal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.05.2022

Projekt slut:

01.11.2023

Beviliget beløb:

498.798,00 kr.

Samlet buget:

498.798,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • CDS - Park (Center for Karnali Rural Promote and Society Development)

Resume:

Indsatsen skal styrke aktivt medborgerskab for unge i tre udvalgte wards i Mugu district i nordvest Nepal med særligt fokus på bedre adgang til erhvervsrettet træning (skill development) og job. Indsatsen vil mobilisere 100 unge med hjælp fra 20 frivillige ungdomsfacilitatorer i seks grupper. De unge lærer at lave selvstændige unge-projekter indenfor projektets overordnede mål og at bruge "Lommefilm" til at udtrykke deres udfordringer og ønsker til hinanden, til partner og til lokale myndigheder. Grupperne vil blive støttet i at opstarte et unge-netværk og CDS-Park's bestyrelse vil blive støttet i at formulere hvordan organisationen vil bruge sine kompetencer til at støtte op om netværket i fremtiden. Indsatsen støttes af en frivilliggruppe i Danmark som følger og støtter de frivillige i Nepal.