Tilbage

Community mobilisation and organisation in the Eastern Cape and KwaZulu Natal provinces, South Africa.

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2011

Projekt slut:

30.09.2013

Beviliget beløb:

2.999.509,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Masifundise Development Trust / WFFP International Secretariat

Overordnede mål :

At støtte fiskere og fiskersamfund og tilvejebringe muligheder for at influe-re, deltage i, og sikre egen social og økonomisk udvikling– herunder at del-tage aktivt i implementeringen af den kommende National Small Scale Fishing Policy og sidde med i et nationalt forum for fiskerorganisationer.

Umiddelbare mål :

1. At støtte ledere fra de 90 kystsamfund og styrke deres kvalifi-kationer og viden til at mobilisere og organisere lokalsamfun-dene. 2. At facilitere en organisationsopbygning, således at 60% af kystsamfundene ved projektets afslutning har dannet lokale organisationsstrukturer og et netværk på provinsniveau.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er ca. 450 personer i de 90 kystsamfund (5 per område) som modtager informationsservices og som vil deltage i lokale aktiviteter, der udføres af feltarbejderne – antallet inkluderer de 180 ledere (2 per område), der deltager i workshops lokalt og nationalt. Den sekundære målgruppe er de 44.550 fiskere og deres familier i kystsamfundene som både direkte og indirekte vil få gavn af ledernes arbejde og de services der ydes. Da småfiskerne er en af de mest marginaliserede grupper i Eastern Cape og KwaZulu Natal provinserne – som er blandt de fattigste provinser i Sydafrika, retter projektet sig mod en befolkningsgruppe der er særligt ud-sat. Kønssammensætningen er 50% kvinder, 50% mænd.

Resume:

Projektets målsætninger er 1) at støtte ledere fra 90 kystsamfund i provinserne Eastern Cape og KwaZulu Natal og styrke deres kvalifikationer og viden til at mobilisere og organisere kystsam-fundene, og 2) at facilitere en organisationsopbygning, således at kystsamfundene organiseres i lokale, regionale og provinsionelle organisationsstrukturer. Den primære målgruppe er 450 ledere fra 90 lokalsamfund, heraf 50% kvinder. Den sekundære målgruppe er de omkring 44500 menne-sker fra kystsamfundene, som direkte eller indirekte vil få gavn af projektet på længere sigt. Stra-tegien bygger på 6 års erfaring fra et tilsvarende projekt, et samarbejde mellem Masifundise og Afrika Kontakt i Western og Northern Cape provinserne. Implementeringen af den nye nationale politik for landets 30.000 kystfiskere – som er et resultat af Masifundise's arbejde siden 2005 – vil blive et omdrejningspunkt for projektets aktiviteter. Kerneelementerne er vidensdeling og træning via medier, feltarbejde og workshops på lokalt, regionalt og nationalt niveau.