Tilbage

CBO Empowerment and Promotion of Sustainable Agroecological Farming Technologies and Climate Mitigation

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

999.594,00 kr.

Samlet buget:

999.594,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kataloni Mission
  • Oleleshwa Community Outreach LTD
  • The "Shamba Farming and Ecotourism" (SFE) Group of Farmers

Resume:

Intervention har til formål at styrke stemmen fra småbønder i det kenyanske samfund repræsenteret af de 2 CBO'er: Shamba Farming and Ecotourism, SFE og den erfarne CBO, Katoloni Mission, KM. Samarbejdet mellem de to CBO'er sikres ved oprettelse af en ledende partner. Der opbygges to rådgivningscentre – Farmer hubs – med to funktioner. De skal vejlede og undervise småbønderne organiseret i selvhjælpsgrupper, og de skal sammen med bestyrelserne i CBO’erne drive fortalervirksomhed. De to Farmer hubs bemandes med landbrugskonsulenter inden for bæredygtig økologisk dyrkning, og med en person med et omfattende netværk. Landbrugspraksis hos småbønderne tager udgangspunkt i det tidligere projekt og er rettet specifikt rettet mod tilpasning til klimaændringerne og mod de helbredsproblemer traditionel dyrkning med brug af pesticider påfører folk. Gennem Farmer Field Learning Groups implementeres et bredt spektrum af nye initiativer,