Tilbage

Community based peace building in pre- and post election periods in Central Rift Valley, Kenya

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2011

Projekt slut:

30.06.2013

Beviliget beløb:

1.499.993,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK), Langalanga

Overordnede mål :

Fred og forsoning afværger etniske problemer i de udvalgte områder i Central Rift Valley både før, under og efter valget

Umiddelbare mål :

1. Før valget - forebyggelse: Medlemmer af forskellige fredsgrupper bestående af lokale myndigheder, kvinder, børn og unge arbejder ved udgangen af marts 2013 som fredsmæglere og initiativtagere til dialog for bæredygtig fred og social sameksistens 2. Under valget – agtpågivenhed: Lokale samfund arbejder sammen ved udgangen af marts 2013 for at respektere og opretholde værdighed, menneskerettigheder og social retfærdighed 3. Efter valget – reaktionsperiode: De 5 FPFK afdelinger er ved udgangen af marts 2013 i stand til at håndtere projektledelse

Målgrupper :

Den primære målgruppe: • Lokale myndigheder og ældste (75 personer fra hver gruppe 20% kvinder / 80% mænd) • 75 lærere (50% kvinder / 50% mænd) • Religiøse ledere 20/80, kvinder 100/0, unge 50/50 (60 personer fra hver gruppe) • 220 børn (50% piger / 50% drenge) • 5 FPFK afdelinger (2 personer fra hver) Den primære målgruppe: Personer som bliver berørt af ovenstående personer, som modtager træning

Resume:

Projektet fokuserer på fem strategiske områder i det centrale Rift Valley, for at forebygge og reducere etnisk fjendskab i forbindelse med optakten og gennemførelsen af præsidentvalget i 2012. Projektet træder til med forebyggelsesaktiviteter før valget, beredskab under valget, og opfølgning efter valget. Lokale ledere, ældste, religiøse ledere, lærere, kvinder, unge og børn vil blive trænet i konfliktforebyggelse, traumarådgivning og menneskerettigheder med fokus på seksuel udnyttelse og vold mod kvinder og børn. Lærere, kvinder og unge vil blive trænet så de kan træne andre (TOT'er) for at være forandringsagenter og igangsættere af dialog. Samfundsoplysning vil blive fulgt op af dialog og fredskampagner til den brede del af befolkningen. Særlige fredskonferencer for børn vil fokusere befolkningen og landsbylederne på den næste generations behov. IAS landekontor, strategiske partnere og interessentgrupper vil sikre at der gives maksimal understøttelse af aktiviteterne under opståelse af en evt. skrøbelig situation.