Tilbage

Demokrati og handicappedes rettigheder i Syd og Nord

Organisation:

Egmont Højskolen

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

11.08.2002

Projekt slut:

14.12.2002

Beviliget beløb:

311.215,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa
  • Uganda

Overordnede mål :

Styrkelse af handicappedes rettigheder

Umiddelbare mål :

a. at deltagerne får værktøjer til at forbedre deres organisatoriske arbejde i deres lokal- og distrikts organisationer. b. at deltagerne får en forståelse af og kendskab til hvad demokrati er og hvordan det implementeres både personligt såvel som organisatorisk. c. at deltagerne får kendskab til handicappedes rettigheder og muligheder, herunder handicappedes deltagelse i samfundslivet

Målgrupper :

Primær målgruppe: 2 personer fra NUDIPU og 2 personer fra DPSA. Sekundær målgruppe: Aktive i deltagernes lokal- eller distriktsorganisation, og at de aktivister og organisationsfolk. Det forventes, at der er ca. 15 personer pr. deltager, i alt 60 personer, der således får gavn af indsatsen. Tertiær målgruppe. Det forventes, at deltagerne vil være i stand til at lave undervisningsforløb, workshops, oplysningskampagner m.m., der rammer mindst 100 personer pr. deltager. I alt 400 personer.

Resume:

Indsatsens formål er gennem et 18 ugers kursusophold i august- december 2002 i Danmark at styrke udvalgte medlemmer af de to handicaporganisationer NUDIPU (Uganda) og DPSA (Sydafrika), således at disse aktive medlemmer på distrikts- og provins niveau bliver opkvalificeret og ved tilbagekomsten kan videregive viden og inspiration til deres basisorganisationer. Aktiviteten sker i samarbejde med De Samvirkende Invalideorganisationer som støtter de nævnte organisationer og er behjælpelige med at sikre den individuelle opfølgning.