Tilbage

Improving Organic Production Methods and Marketing in the Bolivian Cooperative Coffee Sector

Organisation:

Kooperationen

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

13.05.2020

Projekt slut:

28.02.2022

Beviliget beløb:

499.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Federacion de Caficultores y Exportadores de Bolivia

Overordnede mål :

At styrke FECAFEB inden for økologisk kaffeproduktion og afsætning af kaffe på internationale markeder.

Umiddelbare mål :

Etablering af forsøgsmarker og oprettelse af læringsprogram for kaffeproducenter p markerne. Instruktion i nye produktionsmetoder og nødvendig teoretisk viden. Udvikling af viden om globale kaffemarkeder og FECAFEBs mulige rolle i eksporten af medlemmernes kaffe. Etablering af 7 forsøgsmarker. Deltagelse af 210 deltagere i læringsaktiviteter på forsøgsmarkerne. Deltagelse af 84 personer til praktiske workshops og 42 til teoretiske workshops.

Målgrupper :

FECAFEB som organisation ITCs undervisere og studerende Kaffeproducenter Caranavi-provinsen (210 deltagere i alt)

Resume:

Dette projekt handler om at styrke kapaciteten af bolivianske kaffebønder gennem en styrkelse af de små kaffekooperativers paraplyorganisation, FECAFEB, og den tekniske skole ITC i Caranavi, der uddanner kaffeproducenter. Omdrejningspunktet for projektet er forbedrede økologiske dyrkningsmetoder med fokus på genskovning, kompostering, økologisk sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, o.l. deriblandt indførelse af et varslingssystem baseret på sensorer i kaffemarkerne. Projektet indhenter viden udefra, da den bolivianske kaffesektor er dårligt udviklet og finansieret. Der indhentes ekspertise fra både Mexico og Colombia. Udover fokus på økologiske dyrkningsmetoder, indeholder projektet kapacitetsopbygning af FECAFEB inden for markedsforståelse og markedsføring af medlemmernes kaffeproduktion til udlandet ved at bruge partneren, Coffee Collectives, erfaringer fra området.