Tilbage

Addressing the needs of vulnerable people in the national and global policy dialogue through the Red Cross network

Organisation:

Røde Kors i Danmark

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.01.2015

Projekt slut:

15.11.2017

Beviliget beløb:

4.266.631,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Armenia
 • Georgia
 • Kenya
 • Malawi
 • Nepal

Lokale partnere:

 • Armenian Red Cross Society
 • Georgia Red Cross Society
 • International Federation of the Red Cross and Red Crescent National Societies
 • Kenya Red Cross Society
 • Malawi Red Cross Society
 • Nepal Red Cross Society
 • The Red Cross / Red Crescent Climate Centre

Overordnede mål :

The concerns and experiences of the most vulnerable are brought forward in the national and international climate change related policy plans and strategies

Umiddelbare mål :

Intervention objective 1: Promote that the climate change adaptation needs of the most vulnerable people are at the heart of national adaptation policies Intervention objective 2: Capacity for policy and advocacy dialogue enhanced Intervention objective 3: Global awareness raising and skills developed

Målgrupper :

The main target group is national, sub-national/local level stakeholders in the national government agencies responsible for the national NAPA and NAP processes (usually Ministry of Environment designated "Climate Change Commissions" or equivalent).

Resume:

Dette projekt vil anvende Røde Kors Bevægelsens mange værktøjer til kapacitetsopbygning og de mange Røde Kors erfaringerne fra utallige lokalprojekter til at påvirke nationale klimatilpasningsplaner og internationale aftaler, så de i videst muligt omfang tager hensyn til de mest sårbare befolkningsgruppers behov for tilpasning. Klimaændringer medfører udfordringer for verdens mest sårbare mennesker, som behøver massiv støtte til også at tilpasse sig mere uforudsigeligt vejr fremover. FNs Klimakonference har med Cancun-aftalen pålagt de mindst udviklede lande at udforme nationale klimatilpasningsplaner (såkaldte NAP), og opfordret andre lande til at følge samme model. Der er stor risiko for, at planerne og deres finansiering kommer til at overse marginaliserede folks tilpasningsbehov. Derfor har civilsamfundet en vigtig rolle i påvirke planerne i en retfærdig retning. Røde Kors Bevægelsen vil forsøge at imødegå denne risiko og vil arbejde målrettet gennem sit internationale netværk på at øge opmærksomheden på de humanitære udfordringer klimaændringerne skaber.