Tilbage

Netværk for Udvikling Gennem Idræt (UGI)

Organisation:

Global Education through Sport

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Mini-netværk

Projekt start:

01.10.2007

Projekt slut:

01.03.2010

Beviliget beløb:

499.984,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Anvendelsen af idræt som udviklingsredskab til udviklingsarbejde er kommet højt på dagsordenen hos bl.a. FN og EU de seneste år. Også i Danmark arbejdes med "Udvikling gennem idræt". Men indsatsen har været spredt og ukoordineret. Dannelsen af et dansk netværk for "Udvikling gennem idræt" (UGI) samler for første gang systematisk de danske aktører med erfaring, - NGOer, paraplyorganisationer, universiteter og høj-skoler. Netværket har til formål via videndeling, kritisk diskussion og ekstern inspiration markant at øge medlemmernes kompetenceniveau indenfor "UGI". Netværket skal dertil inspirere og motivere andre danske bistandsorganisationer til også at anvende idrætten som et redskab, evt. I samarbejde med netværkets medlemmer. Netværkets arbejde ordnes efter en innovativ model, hvor 6 temagrupper arbejder selvstændigt med eget budget, indenfor afgrænsede temaer. Netværket koordineres af en styregruppe, som også har ansvaret for 1 konference, 3 tværgående seminarer samt at forankre arbejdet i de respektive medlems-organisationer.