Tilbage

Mongolization of Civil Society Development in Rural Mongolia

Organisation:

CICED

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

31.05.2018

Beviliget beløb:

1.690.512,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mongolia

Lokale partnere:

  • Mongolian Association for Primary / Secondary School Development

Overordnede mål :

Udvikling af nomadebefolkningers kapacitet til at deltage aktivt i civilsamfundets udvikling i mongolske landdistrikter

Umiddelbare mål :

1. styrkelse af den mongolske partnerorganisation og dens 57 lokale afdelinger 2. fastholdelse og videreudvikling af de lokale afdelingers kapacitet til at styrke lokal skoleudvikling og skole-samfund samarbejde 3. udvikling af kontekstrelevante (nomadesamfund) strategier og metoder til civilsamfundsudvikling og formidlet til 100 nye nabo-lokalsamfund

Målgrupper :

Primær målgruppe er den mongolske partners 57 lokalafdelinger, deres lokalsamfund og respektive skoler med en samlet befolkning på ca. 140.000 mennesker, knap 25.000 elever og 1100 lærere. Sekundær målgruppe er 100 nabodistrikter til de 57 eksisterende lokalafdelinger med en samlet befolkning på ca. 270.000 mennesker og ca. 35.000 elever. Kønsfordelingen i lokalsamfund og deres skoler er ca. 50-50. Omkring 70% af lærerne er kvinder.

Resume:

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem den danske organisation CICED og den mongolske organisation MAPSSD. Inddragelse af civilsamfundet får stigende opmærksomhed i Mongoliet. Men det er relativt nyt, især i landdistrikterne. Internationale donorer og organisationer har haft fokus på området i mange år, men vestlige forestillinger/modeller for civilsamfund og medborgerskab modsvarer sjældent vilkår blandt nomaderne. Projektet sætter fokus på at mongolisere civilsamfundsudvikling i de mongolske landdistrikter. Dvs. projektet støtter udvikling af kontekst-forankrede koncepter, modeller og praksisser for civilsamfundets udvikling. 57 medlemsbaserede lokalafdelinger af den mongolske partner og deres respektive lokalsamfund er målgruppen for projektets støtte. Derudover inddrages 100 nabodistrikter via lokalafdelingernes formidlingsarbejde. Projektet når ud til næsten halvdelen af de 335 landdistrikter i Mongoliet.