Tilbage

MUAVIKA II - Water Supply, Sanitation and Hygiene Education

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2012

Projekt slut:

30.04.2015

Beviliget beløb:

2.211.891,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karatu Development Association (KDA)

Overordnede mål :

At bidrage til forbedring af Karatu distriktets ansvarlighed og gennemsigtighed over for borgerne, især med hensyn til en retfærdig fordeling af ressourcerne gennem distriktets udviklingsplaner, for derved at presse på for et tilstrækkeligt udbud af vand, hygiejne og sanitære forhold til landsbyerne i distriktet.

Umiddelbare mål :

1) I marts 2015, har alle folkeskoler i Mbulumbulu Ward (administrativ enhed) og familierne i de fem landsbyer øget viden om korrekt hygiejne samt forbedret adgang til vand og sanitet hvilket vil reducere vandbårne sygdomme med 60 % og dermed forbedret levestandarden i samfundet. 2) I marts 2015, har lokalsamfundet i Mbulumbulu Ward, de 5 vandforsyningsenheder samt KANGONET udøvet fortalervirksomhed i fællesskab og dermed øget gennemsigtighed, ansvarlighed og ligelig fordeling af ressourcerne på distriktsniveau. Dette vil ske gennem øget bevidsthed, fremme af dialog mellem Ward og distriktet myndigheder samt forskning ved KANGONET præsenteret i rapporter til distriktet

Målgrupper :

De primære målgrupper: er cirka 20.000 mennesker, der lever i Upper Kitete, Kitete, Slahhamo, Lositete, og Kambi ya Simba landsbyerne i Mbulumbulu Ward. Målgruppen består af folkeskolelærere, de 10 folkeskoler (i alt 5371 børn tilmeldt), de fem vandforbrugere foreninger såvel som andre børn, unge, kvinder og mænd. Karatu distriktsmyndigheden vil også ses som en primær målgruppe, da de er ansvarlige for distriktets udviklings plan og budget og dermed den primære målgruppe for det fortalerarbejde, der udføres i dette projekt. Kvinder og børn er den største målgruppe for indsatsen og dem som vinder mest.

Resume:

Det overordnede formål med MUAVIKA projektet er at forbedre livet for de marginaliserede og fattige beboere i landområderne i Karatu Distriktet, Tanzania, gennem forbedret adgang til vand, sanitet og hygiejne services. Projektet har to delmål, nemlig 1) at skabe en bedre tilgang til vand, sanitet and hygiejne services blandet målgruppen gennem service ydelser og kapacitetsopbygning; 2) at gennem en rettighedsbaseret tilgang at bevidstgøre målgruppen om deres ret til fyldestgørende vandforsyning, sanitet og hygiejneservices samt at bidrage til at relevante autoriteter forpligtes til at leve op til deres ansvar. Projektet indeholder en kapacitetsopbygning af vores partner KDA og af KANGONET og en videreudvikling af samarbejdet imod et regulært partnerskab.