Tilbage

Community Home Based Care For People Living With HIV/AIDS

Organisation:

Somaliland Kvindeforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2008

Projekt slut:

31.07.2009

Beviliget beløb:

949.778,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • Committee of Concerned Somalis (CCS)

Overordnede mål :

At formindske fornægtelse, stigmatisering og diskriminering af HIV/AIDS ramte gennem information og uddannelse i 3 regioner i Somaliland

Umiddelbare mål :

1: 90 familier med HIV/AIDS ramte i familien modtager hjemmepleje og har styrket deres indsigt i relevant pleje af de syge familiemedlemmer , kender muligheden for at blive behandlet og har overvundet angsten for sygdommen 2: At oprette et informationscenter i hver af de tre byer, som giver information om HIV/Aids

Målgrupper :

HIV/AIDS rammer uanset køn og social gruppe. Men kvinder er særligt udsatte på grund af manglende uddannelse og det patriarkalske familiesystem, der byder dem at adlyde manden også i spørgsmål om prævention. Derfor er målgruppen alle der har HIV/AIDS ramte i familien, men med et stærkt fokus på kvinders situation

Resume:

Projektet videreudvikler projektet "Community Counselling on HIV/AIDS" implementeret i Hargeisa 2005/2006. Formålet er gennem uddannelse og information at mindske stigmatisering og diskrimination af HIV/AIDS ramte og deres familier i de fattige dele af byerne Hargeisa, Berbera and Burao. A: I hver af de 3 byer oprettes 1 HIV/AIDS center med åben rådgivning og hot-line telefon. Fra centrene gennemføres et opsøgende arbejde i lokalområdet, samt ugentlige artikler og radio- og tvudsendelser i de lokale medier. som oplyser om HIV/AIDS smitteveje, forebyggelse og advokerer for at være åben om sygdommen. B: Der etableres HBC til 90 familier med HIV/AIDS ramte familiemedlemmer, der undervises i adækvat behandling og forebyggelse af sygdommen. Projektet er et pilot-projekt for indførelsen af HBC i Somaliland, som er overdraget til CCS af The National Commission for HIV/AIDS. Projektets bæredygtighed sikres gennem uddannelse af HBC komiteer i lokalområderne og advokering for, at programmet overtages af lokalområdet.