Tilbage

ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY DRIVEN SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN KÉTAO, TOGO

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.01.2018

Projekt slut:

30.09.2020

Beviliget beløb:

398.103,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Togo

Lokale partnere:

  • Association pour le Développement Social et Agricole (ADSA)

Overordnede mål :

At bidrage forbedring af miljøet og helseforholdene i Kétao ved at etablere et affaldsindsamlingssystem baseret på ”stakeholder” / civil samfundets deltagelse.

Umiddelbare mål :

• At give byens befolkning øget forståelse af affaldproblematikken og give mulige løsninger på problemerne • At organisere et reproducerbart og bæredygtigt affaldshåndterings pilot projekt i byen • At opbygge den locale organisations kapacitet og øge dens evne til at overtage og videreføre projektet

Målgrupper :

• Omkring 200 til 3000 husholdninger i de udvalgte kvarterer af Kétao vil blive dækket af affaldshåndteringssystemet • Små forretningsdrivende og små fødevareboder, defleste drevet af kvinder anslået til 75-150 små forretninger • 3 skoler: 1 grundskolel, 1 skole på mellemniveauet og 1 gymasium (ca. 2400 elever og lærere) • Bus station and markedsplads med 1.000 to 15.000 besøgende og passagerer

Resume:

Interventionen udrulles i den togolesiske by Kétao. Fokus er på borgerdrevet løsninger på miljøproblemer omkring affald. Bysamfundet har ikke en solidt funderet offentlig service (den er for lille til at have et offentligt administrativt system) og henhører unde anden større by som ikke giver prioritet til Kétaos lokale miljøproblemer. Helt basale vilkår som affaldshåndtering bliver der derfor ikke tage vare på fra de lokale myndigheders side. Civilsamfundet er med support fra en højt uddannet diaspora organiset i en lokal organisation ADSA, som historisk har erfaring med at engagere borgerne i lokale løsninger via hjælp til selvhjælp. Der er i byen derfor en høj grad af historik for at løse lokale problemer sammen og ønske om at løse affaldsproblemer tager derfor afsæt i et af borgerne formuleret behov. Strategi i intervention er mobilisering, inddragelse, informationskampagner, tekniske strategiske ydelser, uddannelse og inddragelse af strategiske alliancer som skoler og religiøse ledere. Intervention er en katalysator/pilot (model) for etablering af lokal offentlig service for affaldshåndtering