Tilbage

WEMA on the move

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

01.07.2015

Beviliget beløb:

470.358,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Wema centre trust, Kenya

Overordnede mål :

Gadebørn for opfyldt deres basis rettigheder og har adgang til sociale ydelser og støtte uden social udstødelse og marginalisering

Umiddelbare mål :

1) At WEMA som organisation styrker egen kapacitet som fortaler virksomhed – og bliver derigennem i bedre stand til at monitorer relevante gadekulturs problematikker og politikker samt deres implementering 2) En øget bevidsthed blandt gadebørn i Mombasa om børns ret til uddannelse samt retten til en identitet. Således at gadebørnene er i stand til at indgå i en kompetent dialog med relevante aktører i forhold til de områder, som knytter sig til marginalisering; social udstødelse og dårlig adgang til sociale ydelser. 3) At gadebørns stemmer bliver anerkendt i Mombasa statsamt både i forhold til politikformulering og -implementering.

Målgrupper :

1) Ansatte hos WEMA (13 i alt hvor af 6 vil udgøre nøglegruppen) 2) 20 Barn-til-barn-agenter (ex gade/slum unge mellem 18 og 30 - 40% er kvinder) 3) Et ukendt antal af aktive gadebørn i Mombasa

Resume:

Projektet foregår i Mombasa (Kenya) og omhandler en styrkelse af en lokal kenyansk NGO WEMA centres position som lokal aktør indenfor fortalervirksomhed i forhold til rettigheder for gadebørn.En gruppe ‘peer to peer’ (barn-til-barn) agenter skal trænes og har som opgave at agere bindeled til gadebørn- og unge, der derigennem sikres en stemme, deltagelse og indflydelse på organisationen, der netop har sikring af gadebørnenes vilkår som mål og her får gadebørnenes stemme frem i lyset. Projekets primære målgruppe er 13 ansatte hos WEMA centre, 20 ”peer to peer” gadebørn- og unge mellem 18-30 år, der i projektet spiller en central rolle som forandringsagenter samt et ukendt antal aktive gadebørn i og omkring Mombasa. Som risici kan nævnes et fokus på tjenesteydelser fra den lokale organisation, som potentielt kunne svække og påvirke projektets omdrejningspunkt, der er en styrkelse af organisationens fortalervirksomhed.