Tilbage

Projekt Skole Dialog Danmark-Palæstina

Organisation:

Gymnasieskolernes Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2004

Projekt slut:

30.06.2006

Beviliget beløb:

750.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Palestinian Authority*, the

Lokale partnere:

  • Evangelical Lutheran Church in Jordan (ELCJ)

Overordnede mål :

At bryde isoleringen af de palæstinensiske skoler og samtidig inspirere til en pædagogisk skoleudvikling, der støtter den demokratiske forståelse hos eleverne.

Umiddelbare mål :

§ etablere en løbende elektronisk dialog mellem danske og palæstinensiske gymnasiale skoler § afholde faglige seminarer i Palæstina til støtte for en faglig pædagogisk fornyelse og for en demokratisk skoleudvikling

Målgrupper :

Primært ledelsen og lærerne men også eleverne på 4 palæstinensiske gymnasiale skoler på Vestbredden. 40% af eleverne er muslimer, 60% kristne. Lærerkorpset og eleverne er kønsmæssigt rimeligt ligeligt sammensat. Fra dansk side deltager lærere (og elever) fra 3 gymnasier og et hf-kursus.

Resume:

Projektet etablerer en skoledialog mellem 4 danske gymnasiale skoler og 4 sekundærskoler på Vestbredden i Palæstina, som drives af den lutherske kirke, men som har en meget sammensat elevgruppe socialt og religiøst. Projektet har følgende faser: 1) indledende besøg af repræsentanter fra de pal. skoler i Danmark i aug. 2004. 2) etablering af elektroniske konferencer mellem de 8 skoler. Her er mulighed for at lærer-lærer, elev-elev, klasse-klasse drøfter såvel faglige og pædagogiske emner samt levevilkår. 3) der gennemføres 5 faglige seminarer på Vestbredden i perioden jan. 05-juni 06, som skal fremme dialogen om en pædagogisk og demokratisk skoleudvikling. Hovedparten af de palæstinensiske projektskolers lærere vil deltage i mindst et af de faglige seminarer. Udvikling af et elevdemokrati på skolerne indgår som tema. Repræsentanter fra offentlige palæstinensiske skoler indbydes til seminarerne så spredningen øges.