Tilbage

Pedagogic Centre in Tanzania

Organisation:

Arbejdsgruppen for Leg og Læring

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.07.2016

Projekt slut:

15.09.2016

Beviliget beløb:

199.898,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Global Family Enlightment Organization (GLOFEO)

Overordnede mål :

At udvikle en institution i Bukoba, Tanzania, som kan indføre nye undervisningsmetoder og ressourcer, som kan understøtte børnenes og de lokale uddannelsesinstitutioners udvikling.

Umiddelbare mål :

1. Etablering af et børnehus (pædagogisk center), der kan udvikle børns kreative, innovative og sociale evner, med en komplet fysisk struktur og en organisation, der sikrer, at huset kan stå på egne ben økonomisk og ledelsesmæssigt 2. Børn i lokalsamfundet får forbedrede sociale evner og viden, der gør dem i stand til at klare fremtidens udfordringer. 3. Lokalsamfundets udvikling vil blive påvirket af centerets aktiviteter.

Målgrupper :

I begyndelsen vil børnehuset invitere børn der er 3 - 10 år gamle. Senere vil aktiviteterne blive udvidet til at omfatte alle børn og om muligt også unge på et senere stadie. Den sekundære målgruppe er forældrene til de deltagende børn. Forældrene vil blive påvirket af husets aktiviteter både indirekte – gennem børnene – og direkte gennem målrettede invitationer til forældrene til at deltage i foredrag og diskussioner omkring emner der er relateret til husets aktiviteter. Den tredje målgruppe er beslutningstagere omkring uddannelsesspørgsmål inklusive lærere, undervisere og ledere på uddannelsesinstitutioner såvel som embedsmænd og politikere

Resume:

Legetøj i alle former kan give stimulere børns kreativitet, således at de opnår en stor forståelse af verden, dens muligheder og begrænsninger; og er i store dele af verden basis for børns læring. I Tanzania findes disse muligheder kun i begrænset omfang. Ligesom pædagogikken i skoler og andre institutioner baserer sig på tanken om, at det er de voksne der ’lærer’ børnene, hvad de skal vide. Når udenadslære og tvangsmetoder præger dagligdagen dræbes både kreativitet og nysgerrighed. Dette projekt vil introducere nye læringsmetoder ved helt lavpraktisk at bringe nye former for legetøj og nye former for leg. Der skal skabes en institution, som kan give dette tilbud til børn – i første omgang fra 3 til ca. 10 år. Institutionen skal drives lokalt og modtage erfarne vejledere, der gennem tiden kan introducere nye lege og pædagogiske metoder. I anden omgang at fremstille sådant legetøj lokalt og endelig ved at fremme samtalen, ja diskussionen af pædagogik og læringsmetoder i blandt forældre og professionelle lærere m.fl.