Tilbage

Improved accept and understanding of children with disabilities in Somaliland - strengthening and expanding the capacity and active involvement of members of SASE

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2008

Projekt slut:

30.04.2010

Beviliget beløb:

1.448.627,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • Somali Association for Special Education (SASE)

Overordnede mål :

Forbedret accept og forståelse af børn med handicaps og forbedrede muligheder for grundskoleuddannelse for disse børn

Umiddelbare mål :

1. Styrkelse af Somali Association for Special Educations kapacitet og folkelige forankring, samt udvidelse af organisationens aktiviteter til forbedring af muligheder for børn med handicaps i 2 nye regioner. 2. Udvikling af Hargeisa School for Special Needs til et nationalt ressourcecenter for special undervisning, der kan støtte udvidelsen af Somali Association for Special Educations aktiviteter.

Målgrupper :

Primær: Somali Association for Special Education, da alle aktiviteter er for nuværende eller mulige fremtidige medlemmer (forældre, lærere, skoleledere, uddannelseskomiteer, lokale autoriteter, sheiker, klanoverhoveder). Især forældrene er vigtige, og det tilstræbes at involvere fædrene i deres børn og organisationens aktiviteter og at skabe rum for begge køn i organisationens aktiviteter. Sekundær: Børn med handicaps. Børnene vil kunne drage fordel af omgivelsernes forbedrede accept, forståelse, viden og aktive involvering i deres sag.

Resume:

Børn i Somaliland med handicaps er en meget marginaliseret og stigmatiseret gruppe i samfundet grundet fattigdom, uvidenhed og flere kulturelle faktorer. Dette projekt vil skabe større forståelse og forbedrede uddannelsesmuligheder for disse børn ved, gennem oplysning, fortalervirksomhed, undervisning og involvering, at styrke Somali Association for Special Education -SASEs kapacitet og folkelige forankring, samt at oprette og støtte 2 regionale forgreninger af organisationen. SASE vil derigennem få forbedrede muligheder for at advokere og oplyse om børnenes rettigheder og muligheder på lokalt såvel som nationalt niveau, samt at undervise, støtte og skabe netværk for familier i Somaliland med handicappede børn. Ved at udvikle Hargeisa School for Special Needs til et nationalt ressourcecenter, vil SASEs arbejde for disse børn yderligere kunne udvikles, så endnu flere får mulighed for at komme ud af social isolation og komme i skole.