Tilbage

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed - Pro Joven 2

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2011

Projekt slut:

01.07.2012

Beviliget beløb:

583.624,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Apprende (Associación para la Prevención de Embarazos no Deseados)

Overordnede mål :

Projektet vil bidrage til at reducere antallet af uønskede og tidlige graviditeter, seksuelt overførte sygdomme, herunder HIV/Aids, mindske seksuel og kønsbestemt vold og samlet styrke unges SRSR.

Umiddelbare mål :

1) Ny viden om unges holdninger/seksuelle adfærd samt dialog-baserede metoder til seksualundervisning som input til udviklingen af undervisningsplaner i den nye undervisningslov i Bolivia. 2) skolerne i fire land-kommuner i La Paz og Cochabamba integreret dialogbaseret seksualundervisning og fungerer som model for den lokale implementering af SRSR.

Målgrupper :

Primære gruppe: • 5400 unge fra de højeste klassetrin i grundskolerne i de 4 landkommuner i La Paz og Cochabamba (50 % af de unge er piger) • Apprende vil styrke uddannelsen af 18 Innovatorer med ekspertise indenfor SRSR, voksenundervisning og deltagerorienterede undervisningsmetoder (50 % af innovatorerne er kvinder) • efteruddannelsen af de 300 lærere (50 % af lærerne er kvinder) Sekundære gruppe: • 60 skoleledere på grundskolerne i de fire landkommuner samt 8 skoleledere på distriktsniveau. • 1 Undervisningsminister, 9 viceministre og den tekniske afdeling, der specifikt adresserer SRSR samt regionale uddannelsesmyndigheder i La Paz og Cochabamba.

Resume:

Projektets fokus er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR) i Bolivia i partnerskab med Apprende. Seksualundervisning i uddannelsessystemet er mangelfuld og ofte helt fraværende. Det er et udbredt fænomen, at unge bliver gravide før de fylder 18 år, er ofre for kønsbestemt vold eller får seksuelt overførte sygdomme inkl. HIV/Aids. De bolivianske myndigheder vil styrke den forebyggende indsats på området, men mangler faglig og metodisk viden for at kunne adressere udfordringen. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Pro Joven 1 (PJ1) prioriteres i anden fase, Pro Joven 2 (PJ2), for det første at videreføre fortalerarbejdet rettet mod Undervisningsministeriet og regionale uddannelsesmyndigheder i La Paz og Cochabamba for at fremme dialogbaseret seksualundervisning i indholdet og implementeringen af den nye uddannelseslov, og for det andet prioriteres en konsolidering af dialogbaseret seksualundervisning i grundskolerne i 4 landkommuner fra PJ1, således erfaringerne indgår som evidensbaseret fortalervirksomhed.