Tilbage

Styrket organisationssamarbejde samt øget kapacitetsopbygning af HAVOYOCOs fortalervirksomhed

Organisation:

Somali Diaspora Organisation København

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2015

Projekt slut:

31.07.2016

Beviliget beløb:

328.733,00 kr.

Lokale partnere:

  • Horn of Africa Voluntary Youth Committee

Resume:

Formålet med nærværende projekt, med fokus på partnerskabsaktiviteter, er at styrke og konsolidere samarbejdet med vores sydpartner HAVOYOCO samt bidrage til udviklingen af nye projekter og aktiviteter. Partnerskabsprojektet fokuserer på følgende konkrete målsætninger for at opfylde ovenstående formål:1) SDO og HAVOYOCO har via projektet styrket deres handlingskapacitet til at kunne analysere den lokale kontekst i Somaliland samt identificere og ikke mindst prioritere fremtidige indsatsområder og projekter, der bidrager til civilsamfundets aktive deltagelse og involvering i den demokratiske udvikling af Somaliland. 2) HAVOYOCO har via kapacitetsopbygningsaktiviteter styrket sin interne struktur og demokratiske opbygning samt øget sin position som civilsamfundsorganisation i forhold til målgrupper og samarbejdspartnere. Dette opnås via øget fokus på god organisationspraksis, styrket revision samt udvikling af effektive strategier og handlingsplaner. 3) HAVOYOCO har øget sit samarbejde med andre organisationer – nationale og internationale – som er relevante ift. Fremtidig netværkssamarbejde for at styrke deres fortalervirksomhed ift. Regeringens reformer især inden for erhvervsuddannelse, iværksætteri og beskæftigelse generelt.