Tilbage

Forbedring af arbejdernes levevilkår i Frihandelszoner (FTZ) i Sri Lanka

Organisation:

3F - Fagligt Fælles Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.02.2006

Projekt slut:

28.02.2006

Beviliget beløb:

51.525,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sri Lanka

Lokale partnere:

  • Free Trade Zones and General Services Employees Union (FTZ-GSEU)

Resume:

Projektet sigter overordnet mod at forbedre levevilkårene for fattige kvindelige og mandlige tekstilarbejdere i frihandelszoner på Sri Lanka. Gennem kapacitetsopbygning af FTZ-GSEU vil dette forbund blive bedre i stand til at 1) yde bedre medlemsservice ude på virksomhederne, herunder at kunne for-handle overenskomster og 2) at kunne anvende værktøjer og kommunikation for at deltage mere aktivt i internationale netværk og udføre praktisk informations- og lobbyvirksomhed. Den direkte målgruppe er forbundet ca 15,000 medlemmer. Hovedresultaterne bliver forbedret uddannelse af tillidsrepræsentanter og en forbedret kommunikation til medlemmer og offentligheden.