Tilbage

Civil Society Action for Improved WASH Services in East and Southern Africa (2022-2025)

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

PROGRAM (Endelig ansøgning)

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

31.12.2025

Beviliget beløb:

14.980.000,00 kr.

Samlet buget:

15.769.612,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Kenya
 • Somalia
 • Tanzania
 • Uganda
 • Zambia

Lokale partnere:

 • Community Integrated Development Initiatives (CIDI)
 • KENYA WATER AND SANITATION CIVIL SOCIETY NETWORK (KEWASNET)
 • KAALO AID AND DEVELOPMENT
 • Tanzania Water and Sanitation Network (TAWASANET)
 • Uganda Water and Sanitation NGO Network (UWASNET)
 • Zambia NGO WASH Forum

Ansøgningstekst:

Program Application.docx

Resume:

Indsatsen bidrager primært til opfyldelsen af Verdensmål 6 (vand, sanitet og hygiejne). Der samarbejdes med medlemsbaserede netværksorganisationer i Uganda, Tanzania, Kenya, Zambia og Somalia om politisk fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning af de lokale civilsamfund. Desuden konkrete initiativer gennem to større partnere i henholdsvis Uganda og Somalia, hvor målgruppen mere specifikt er urbane fattige i Kampala og nomader (pastoralister) i Puntland, Somalia. Programmet har et særligt fokus på kønsdimensionen af adgang til vand, sanitet og hygiejne, hvor der især lægges vægt på piger og kvinders mulighed for at tilgå service på området. Klimaforandringer opleves efterhånden ganske markant i både det sydlige og østlige Afrika og derfor er klimatilpasningstiltag et andet tværgående tema i arbejdet. Programmet lægger desuden vægt på at understøtte regional læring og erfaringsudveksling mellem partnerorganisationer. Det er første gang, at dette tilstræbes på en mere systematisk måde.