Tilbage

Promoting Pro-Poor Low-Carbon Development Strategies

Organisation:

VedvarendeEnergi

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

31.03.2016

Beviliget beløb:

4.283.038,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Haiti
 • India
 • Mali
 • Mozambique
 • Senegal
 • Sri Lanka
 • Tanzania
 • Togo
 • Uganda

Lokale partnere:

 • Climate Action Network South Asia (CANSA)
 • Environment & Development Action in The Third World (ENDA)
 • Fundacion Integral para el Desarrollo (FIDES)
 • Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association (INSEDA)
 • Tanzania Traditional Energy development Organisation (TaTEDO)

Overordnede mål :

To create an enabling environment for and increase the use of low carbon solutions that are effective facilitators for poverty reduction and that benefit those who are poorest and most vulnerable.

Umiddelbare mål :

1. Enhance civil society’s capacity to advocate for pro-poor sustainable energy and low carbon development policies on national and international level. 2. Contribute to a deeper understanding of the values pro-poor low carbon devel-opment solutions and improved policies on low carbon development, promoting the inclusion of (more ambitious) national and regional renewable energy targets, energy efficiency targets and sustainable energy access targets, with increased emphasis on poverty reduction and faster implementation.

Målgrupper :

National Policy-makers, local decision-makers, development planners, business community, regional political and inter-governmental bodies

Resume:

Projektet Promoting Pro-Poor Low Carbon Development Strategies har til formål bidrage til at fremme til et stærkere civilsamfund der kan lobbye regeringer og regionale og internationale klima-forhandlinger til at vedtage mere klimavenlige politikker med særligt henblik på at nedsætte udled-ningen af drivhusgasser. Projektet ønsker blandt andet at skabe en dybere forståelse af fordelene ved at nedsætte udslippet af drivhusgasser og satse på vedvarende energi blandt befolkningen og beslutningstagere. Konkret støtter projektet regionale klimanetværk i 4 regioner (Sydasien, Østafri-ka, Vestafrika og Latinamerika) i at kapacitetsopbygge nationale klimaorganisationer i 13 lande (Mali, Senegal, Togo, Mozambique, Tanzania, Uganda, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Bolivia, Haiti og Peru) til at samle koalitioner og gennemføre fortalervirksomhedskampagner for nedsættelse af udledningen af drivhusgasser. Nogle af virkemidlerne til kapacitetsopbygning i pro-jektet er en klimakampagneværktøjskasse og nationale kommunikationsplatforme.