Tilbage

HIV and AIDS Information and Awareness-Raising Through Churches

Organisation:

Det Danske Bibelselskab

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.03.2009

Projekt slut:

31.07.2011

Beviliget beløb:

891.725,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Bible Society in Sierra Leone

Overordnede mål :

At bekæmpe spredningen af hiv og aids og mindske stigmatisering af smittede mennesker ved hjælp af passende materialer, undervisning og at øge folks bevidsthed. Undervisningen ville rette sig imod bærere af epidemien såsom fattigdom, kulturelle skikke, ulighed mellem kønnene, vold, udnyttelse mv. og udfordre trosbaserede organisationer i at stå i spidsen for en forandring. I denne henseende spiller kirkerne en afgørende rolle i og med at de kan udstyres til at videreformidle kendskab og bevidsthed til befolkningen.

Umiddelbare mål :

1.Påvirke kirkerne til at tage fat på hiv/aids-problematikken og udpege deltagere til Training of Trainers-workshops. 2.Oprette grupper af undervisere, der skal bringe Good Samaritan-programmet videre til deres kirker og lokalsamfund. 3. Reducere stigmatisering, øge bevidsthed om og tilvejebringe kendskab til hiv og aids på et lokalt plan.

Målgrupper :

Umiddelbare/første målgruppe: Kirkeledere, præster og andre vigtige interessenter (totalt for begge år) Bombali: 12 Training of Trainers-workshopper á 40 personer = 480 personer Kambia: 12 Training of Trainers-workshopper á 40 personer = 480 personer Totalt: 960 personer. Hovedmålgruppe: Decentrale workshopper. Lokale kirkemedlemmer Bombali: 25 decentrale workshopper á 30 personer = 750 personer. Kambia: 25 decentrale workshopper á 30 personer = 750 personer. Totalt: 1500 personer. På sensibiliserings- og mobiliseringsworkshops vil Sierra Leones bibelselskab (BSSL) med de lokale interessenter diskutere hvem der bør deltage i Training of Trainers-workshopperne. BSSL vil arbejde for en ligelig fordeling af køn, alder og kvalifikationer og argumentere for, at ikke mindst yngre mennesker blandt de lokale voksne skal deltage. De udvalgte deltagere skal være i stand til at undervise andre mennesker og i øvrigt være fordomsfri og kvalificerede til at stå i spidsen for en workshop. Imidlertid er BSSL nødt til at acceptere at de lokale interessenter har ret til at træffe deres egne afgørelser om hvem de vil vælge til Training of Trainers-workshoppen. Altså hverken kan eller må BSSL ikke kønssammensætte målgruppen, men vil argumentere for lige antal køn og tilstrækkeligt mange yngre mennesker.

Resume:

Inden for rammerne af De Forenede Bibelselskabers HIV and AIDS-program Where is the Good Samaritan Today? ønsker Bibelselskabet i Sierra Leone at arbejde for at hjælpe HIV and AIDS-ramte mennesker i de to regioner Bombali og Kambia og samtidig gennem fortalervirksomhed søge at påvirke kirkerne til at acceptere og hjælpe de syge og deres familier. Med udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner tager det tilhørende undervisnings- og informationsmateriale fat på problemstillingen, både fra en bibelsk og en konkret fysiologisk og social vinkel. Kirkeledere undervises af Sierra Leones bibelselskab i Good Samaritan-metoden, hvorefter de underviser deres menigheder og lokalsamfund i programmet. Good Samaritan er således funderet på dels at informere, dels at øge bevidstheden om HIV and AIDS hos både kirker og befolkningen og i det hele taget at skabe større ansvarsfølelse i lokalsamfundet i forhold til de berørte.