Tilbage

Styrkelse af samarbejdspartnerens social-tekniske og administrative kapacitet ifm. introduktion og udbredelse af brændselsbesparende komfurer

Organisation:

DANTAN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2003

Projekt slut:

01.03.2007

Beviliget beløb:

565.968,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Shina Groups og Community Care Society

Overordnede mål :

En forbedring af levevilkårene i landsbyerne gennem anvendelse af brændselsbesparende komfurer samt en styrkelse af samarbejdspartnerens kapacitet til at gennemføre dette arbejde.

Umiddelbare mål :

1.at udvikle et komfur - komfurer - der er billige og holdbare - i dialog og samarbejde mellem Shina Group, Community Care Society, udvalgte ressourcepersoner fra landsbyerne og Dantan, og som er tilpasset de lokale former for brændsel 2. at kvindernes sociale netværk i landsbyerne bliver styrket og deres arbejdsbyrde lettet ved brug af komfurerne samt forbedring af sundhedstilstanden (aftrækskanal fra komfuret)

Målgrupper :

Kønsfordelingen inde for Shina Group består af lige mange kvinder og mænd 12 i alt - (projektets første målgruppe og Dantan's partner). Den anden målgruppe - beboerne i de udvalgte landsbyer men i første omgang primært kvinderne. Mænd inddrages også idet det er village elders og village leaders som indgår i processen med at udvælge de kvinder der skal sendes til testseminarer. Der er dog ikke noget forbud mod at også mænd kan udpeges.

Resume:

Forbedring af levevilkår i fire landsbyer og styrkelse af lokal CBOs kapacitet i Singida, Tanzania. Projektet indeholder flere experimenterende aktiviteter hvad angår den social-tekniske kompetenceudvikling inden for Shina Group i forbindelse med Gruppens extension arbejde: motivering til at bruge det brændselsbesparende komfur i landsbyerne. Da Shina Group sammen med en lokal bygningskonstruktør samtidig arbejder på at løse røgproblemerne i forbindelse med madlavningen, har projektet tillige et sundhedsmæssigt aspekt. Shina Group har kontakt med en af lægerne på Singida Regional Hospital som er interesseret i at samarbejde med Gruppen omkring sundhedsprofylakse i forbindelse med projektet. Det er nyt at der - blandt de komfurmodeller som p.t afprøves - indgår modeller, der er støbt i beton, og at man afprøver en konstruktion som gør det muligt at anvende forskellige former for brændsel, hvilket åbner mulighed for at henvende sig til forskellige målgrupper med sit produkt. Et væsentligt aspekt ved projektet er at Shina Group gennem arbejdet med udbredelsen af komfuret vil bidrage til at styrke eller oprette netværk i landsbyerne.