Tilbage

Lokal håndtering af arsenik-forurenet drikkevand i Vestbengalen

Organisation:

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

01.10.2007

Beviliget beløb:

985.635,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Bharpara Srijani Samaj Kakyan Samity (SPREAD)
  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)
  • Kishalaya Taruntirtha(KTT)

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er at problemet med arsenikforurening af drikkevandet i Vestbengalen løses på en bæredygtig måde.

Umiddelbare mål :

1) Kapacitetsudvikling af de tre lokale CBO'er og etablering af netværkssamarbejde til myndigheder og andre NGO'er i området. 2) Øget bevidsthed i områderne om arsenikproblemet og at befolkningen som følge heraf vil tage initiativer i retning af at løse problemerne. 3) Der implementeres konkrete interventioner, som nedsætter befolkningens indtag af arsenik.

Målgrupper :

Alle indbyggere i projektområderne få udbytte af projektet, inklusiv omkring 20.000 fattige. Især kvinder som tager sig af vandforsyningen får udbytte af kapacitetsudviklingen. De lokale organisationer, BSSKS, SPREAD og KTT, er også målgruppe for kapacitetsudviklingen. Endelig vil vi formidle projektets resultater til relevante stakeholders i Vestbengalen.

Resume:

Formålet med projektet er at afhjælpe problemet med naturligt forekomment arsenik i drikkevandet, som er et vidt udbredt problem i Vestbengalen (Indien) og medfører en række sundhedsproblemer for lokalbefolkningen. Delmålene er 1) at kapacitetsopbygge lokale folkelige organisationer (CBO’er), og disse skal herefter 2) udføre oplysningsarbejde og 3) støtte lokalbefolkningen med at implementere løsninger. I projektet arbejder de to danske organisationer Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling (UBU) og Indiens Grupperne på Fyn sammen med tre lokale CBO’er, som arbejder i hver sit område indenfor en radius af 40 km. Projektets tilgang er at kapacitetsopbygge de tre CBO’er mht. arbejdsmetoder der inddrager lokalbefolkningen og kompetencer mht. at analysere og løse arsenikproblemet. CBO’erne støttes i deres arbejde med at oplyse befolkningen og implementere løsninger sammen med dem.