Tilbage

Enabling CSO participation in shelter program formulation to address flooding risk in Legazpi City

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

31.07.2013

Beviliget beløb:

1.483.407,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Alternative Planning Initiatives (ALTERPLAN)
  • COPE Foundation, Inc.

Overordnede mål :

Fremme og styrke katastrofe forebyggelse og sikker bosætning for marginaliserede slumbeboer gennem inddragelse af civilsamfundsorganisationer deltagelse i forbedrede lokale bosætningsprogrammer og -politikker

Umiddelbare mål :

Slumbeboerne i 9 barangays (lokalområder) i Legazpi City er organiseret og bevidste om deres kapacitet til at analysere og reagere i katastrofe situationer.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe og deltagere er CSO ledere (ca. 45 pers.) og medlemmer (ca. 8000 pers.) af de 9 barangays i Legazpi, der er identificeret til dette projekt. CSO (i denne projektsammenhæng, betegnes organisationer omkring "fattige i byerne" (Urban poor) og slumbosættelser) er stort set ledet af kvinder. Aktiviteter i pilotprojektet (IDRRDPP, Integrating Disaster Risk Reduction and Development Planning in the Philippines Project) er gennemført med deltagerne fra LCSFI (Legazpi City Slumdwellers Federation Inc.) heraf 80 % kvinder. De lokale partnere forventer den samme deltagelse i det foreslåede projekt. Dertil kommer kapacitetsopbygningen i partnerorganisationerne af ca. 20 personer. Kønsfordelingen er nogenlunde lige.

Resume:

Klimaforandringerne og de heraf følgende naturkatastrofer stiller udfordringer for såvel det humanitære som det bistandsmæssige arbejde. Der er et påtrængende behov for katastrofehåndtering og forebyggelse (DRR, Disaster Risk Reduction). Projektet har til formål, at styrke civilsamfundets modstandsdygtighed overfor katastroferne gennem en øget involvering af lokalsamfundet og myndigheder gennem kapacitetopbyning og fortalervirksomhed, med fokus på vidensopsamling, planlægning og katastrofeforebyggelse. Det er projektets hensigt at integrere videnskabelige informationer og globale erfaringer med lokale værdier og viden. Gennem kapacitetsopbygning af lokale organisationer og myndigheder skabes en langsigtet og bæredygtig planlægningsproces for DRR. Målområderne er Legazpi, Albay provinsen hvor der er høj risiko for klimaskabte katastrofer. Endvidere skal projektet styrke de lokale partnere i håndtering af DRR, kendskabet til bæredygtig og participatorisk planlægning samt i at sprede de opnåede projekterfaringer. Projektet er en videreførelse af Mindre Udviklings Pilotprojekt: “Integrating disaster risk reduction in local development planning”.