Tilbage

Democratic and Participator Sector Governing Institutions – Civil Society Engagement in Water Sector Management, Kenema District, Sierra Leone.

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.02.2018

Projekt slut:

31.03.2021

Beviliget beløb:

2.458.726,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Overordnede mål :

Forbedrede livsvilkår i 26 udvalgte landsbyer i Kenema, baseret på adgang til rent vand som et strategisk værktøj for at mobilisere og styrke civilsamfund i distriktsområderne i Kenema til øget deltagelse i institutionaliserede demokratiske beslutningsprocesser i vand og sanitetssektorene på lokalt og distrikt niveau.

Umiddelbare mål :

1) Sikret adgang til rent vand, og forbedret praksis i sanitet og hygiejne i 5 nye udvalgte landsbyer 2) Civilsamfund organiseret på landsbyniveau i 26 landsbyer, og bevidst om deres rettigheder og styrke til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser på distriktsniveau inden WASH og samfundsudvikling 3) Forbedret implementering og gennemsigtighed i WASH policy på distriktsniveau, baseret på institutionaliseret koordinering mellem distriktpolitikere og teknisk ansvarlige (duty-bearers) og relevante stakeholder, med funktionelle og inviterede rum for deltagelsesbeslutninger med civilsamfundet og borgerne i Kenema District (rettighedshavere) sikret.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe udgør 21 af de fattigste landsbyer i distriktets randområder, som pt. ikke har adgang til rent vand og ordentlige sanitære forhold

Resume:

IUG og EWB SL har implementeret projektet ”Right to water and sanitation" Community Development in Kenema District, Sierra Leone, afsluttet medio 2016. Med afsæt i retten til vand og sanitet vil ansøgte projektet lægge vægt på udbygning og institutionalisering af mulighed for deltagelse / fortalervirksomhed i forhold til det politiske beslutningsniveau. Dvs. konsolidere kapacitetsopbygning på landsbyniveau og resultater fra tidl. projekt omkring lokal empowerment samt styrker fokus på konkrete tiltag til fremme af institutionaliserede demokratiske beslutningsprocesser på distriktsniveau. Situationen i SL er historisk skrøbelig og kombineret med Ebolakrisens effekt er det bydende nødvendigt at understøtte og konsolidere en spirende mobilisering på landsbyniveau, og kapitalisere på det reelle potentiale samt villighed fra myndighedernes side på distriktsniveau, for en systematisk og institutionaliseret inddragelse af civilsamfundet i distriktets beslutninger på vand og sanitets området.