Tilbage

Folkekirkens Nødhjælps ansøgning om COVID 19-støtte fra Engagementspuljen

Organisation:

Folkekirkens Nødhjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.08.2020

Projekt slut:

31.03.2021

Beviliget beløb:

1.255.686,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

COVID-19 har ikke alene sat en stopper for rejser og udveksling og sendt vores?medarbejdere hjem. Covid-19 påvirker Folkekirkens Nødhjælps mulighed for at udføre udviklings- og nødhjælpsarbejde i vores projektlande. Covid-19 påvirker også massivt den engagementsindsats vi har planlagt?i Danmark. Det er denne indsats vi ønsker støtte til at fortsætte. Konkret?ønsker vi?– med støtte fra CISU - at styrke deltagelsen hos danskerne ved at de bliver udfordret?og?motiveret til fx at arbejde frivilligt, komme til foredrag og?højskoleophold. Det?skal?skabe grobund for en?fornyet og?styrket?deltagelse og?forståelse for udviklingssamarbejdet blandt danskere.