Tilbage

Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'Agadez

Organisation:

Venskabsforeningen Danmark-Niger

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2010

Projekt slut:

31.03.2012

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • Pensée Sans Frontière

Overordnede mål :

At reducere fattigdommen og øge sikkerheden i lokalområdet.

Umiddelbare mål :

At nedbringe recidivraten (antal der ryger tilbage i fængsel efter løsladelse) i Prison Civile d'Agadez fra 90% til 80% på 2 år: Delmål: 1. At hæve de indsattes levestandard gennem uddannelse og rehabilitering 2. At de løsladte der har deltaget i undervisningen er beskæftiget efter afsoning 3. At projektet bliver delvist økonomisk bæredygtigt 4. At kapacitetsopbygge PSF i Niger for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed

Målgrupper :

Indsatte i Prison Civile de Agadez med vægt på de mindreårige, fattige, ufaglærte og analfabeter mænd. Ca. 250 mænd i alderen 20-35 år, 3-5 mindreårige (13-18) og 3-5 kvinder. Der vil være løbende grupper på ca. 100 indsatte ad gangen pr. år, der gennemgår intensiv undervisning over 3-6 måneder.

Resume:

Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'Agadez i samarbejde med Pensée Sans Frontiére. I fortsættelse af det allerede etablerede rehabiliteringsprogram med tømrer og skrædder uddannelse, fodboldtræning, indsat-til-indsat undervisning, sensibilisering, etc. skal projektet professionaliseres og gøres gradvist mere bæredygtigt. Der skal sikres mere intens undervisning, suppleres med knallert mekaniker uddannelse samt arbejdes på bæredygtighed. Dette ved at etablere en udslusningsbutik med værksted. Herfra kan der dels sælges producerede varer til delvis dækning af udgifter og dels skabes en udsluningsværkstedsplads som løsladte kan benytte sig af i op til eet år. Her skal være værktøj og supervision, således at de kan skaffe sig konkrete opgaver og løse dem fagligt og menneskeligt kompetent.