Tilbage

Family Empowerment Project II

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2015

Projekt slut:

31.10.2018

Beviliget beløb:

855.542,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Karunalaya social service society

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at styrke kvinderne og deres familier, så familierne vil få et bedre liv, hvor deres menneskerettigheder vil blive respekteret.

Umiddelbare mål :

Projektets umiddelbare mål er: * 300 kvinder er styrkede og udviser personligt lederskab således, at de kan kæmpe for for deres rettigheder og vold i hjemmene er stærkt reduceret gennem pga kvindernes stærkere stilling og alkoholbehandling af mændene. * 75 teenage drenge og 75 teenage piger er styrkede og 50 unge mænd er ansvarlige rollemodeller, der respekterer kvinderne. * Women Association er kapacitets opbygget, så de kan stå på deres egne ben, mændene har kapacitet, så de kan organisere og støtte andre mænd, og viden om metoder og god praksis vedr. styrkelse af kvinder og familier er spredt gennem håndbøger/manualer.

Målgrupper :

De primære målgrupper er: * 300 marginaliserede kvinder fra slum områderne i det nordlige Chennai * Women Association * 100 mænd med alkoholproblemer fra det samme område * 50 unge mænd, 75 teenage drenge og 75 teenage piger * 1000 organisationer, aktivistgrupper og kvindegrupper, som hver vil modtage mindst en af de udarbejdede håndbøger/manualer Den sekundære målgruppe er: * Alle beboere i 7 slumområder i det nordlige Chennai samt interessenter - de ansvarlige sociale myndigheder

Resume:

Den indiske samarbejdspartner er Karunalaya, der er en almennyttig organisation, der arbejder i slumområderne i den nordlige del af Chennai. Dette projekt er et udfasningsprojekt - et 3. og afsluttende projekt i en række af 3 projekter. Det væsentligste konkrete projektmål er at styrke organiseringen og kapacitetsopbygge Women Association, således at de bliver stærke nok til at videreføre projektaktiviteterne. De andre konkrete projektmål er at styrke yderligere 300 kvinder ved at udvikle personligt lederskab i alle aspekter af livet, at udvikle kønsligestilling, at reducere vold i hjemmene, at stoppe mændenes alkohol misbrug, at styrke og udvikle de unge så de får en bedre fremtid samt at sprede viden om metoderne og god praksis for indsatsen ved at udgive nogle håndbøger. Følgende aktiviteter vil f.eks. blive gennemført: læringsaktiviteter for Women Association, udviklingsaktiviteter for 300 kvinder, 75 teenage drenge og piger, 50 unge, alkohol behandling for 100 mænd, gennemførelse fortalervirksomhed samt skrive og distribuere håndbøger/manualer og metoder.