Tilbage

Meviwasu - Water Board Support Project

Organisation:

Udviklingssamarbejde for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2010

Projekt slut:

01.10.2012

Beviliget beløb:

499.852,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Meviwasu, MUKULATI - ENABOISHU VILLAGES WATER SUPPLY

Overordnede mål :

Indsatsområdet er ikke længere karakteriseret af stor udbrededelse af vand-sanitet-hygiejne relaterede sygdomme

Umiddelbare mål :

1. Meviwasu er en velfungerende organisation som arbejder effektivt med at udføre sin mission, vision og målsætninger. 2. Befolkningen i indsatsområdet bruger tilstrækkeligt med vand på bæredygtig vis. 3. I indsatsområdet er kendskabet og god adfærd i forhold til vand, sanitet, hygiejne og håndtering af flourid forøget

Målgrupper :

Primær målgruppe: Meviwasu bestyrelse og landsbykomitteerne bestående af valgte representanter (ca. 50 personer) fra 6 landsbyer. Som foreskrevet i foreningens vedtægter er der en ligelig deltagelse af mænd og kvinder. De sekundære målgrupper er vandforbrugerne (ca. 5000 husstande, ca. 35.000 personer) og de lokale myndigheder og andre udviklingsaktører.

Resume:

Formålet med dette projekt er at styrke bestyrelsen for Meviwasu (MUKULATI - ENABOISHU VILLAGES WATER SUPPLY) igennem kapacitetsopbygning i ledelse af en bæredygtig vandforsyning. Aktiviteter vil inkludere kapacitetsopbygning af bestyrelsen til promovering af brugerbetaling, installation af vandmålere, træning af lokale vandkommitteer, oprettelse af driftsystem til administration af indsamlede midler til drift, vedligeholdelse og udbygning af service. Samtidig er det et hovedelement i projektet at kapacitetsopbygge befolkningen i området til at ændre adfærd, tillægge vand værdi og dele den sparsomme vandressource ligeligt og bæredygtigt imellem sig.