Tilbage

Støtte til udvikling af dialogturisme i Niger

Organisation:

Genvej til udvikling (GTU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2009

Projekt slut:

01.05.2010

Beviliget beløb:

2.422.608,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • Initiatives and Actions (I&A)

Overordnede mål :

Fremme udviklingen af en bæredygtig lokalforankret turisme i Niger, der åbner nye muligheder for indtægtsgenererende aktiviteter på lokalt plan, og øger indsigt i udviklingsproblematikker på globalt plan.

Umiddelbare mål :

1) Lokalbefolkningen kender til sit turistmæssige potentiale og udnytter det socialt og økonomisk bæredygtigt. 2) Der er i Niger en bedre forståelse for turismens potentiale som udviklingsgenerator og dialogturisme anerkendes som bæredygtig vej. 3) Der er i vestlige lande et øget kendskab til Niger som turistdestination, og til dialogturisme som bæredygtig måde at drive turisme på og bidrage til udvikling.

Målgrupper :

'- I&A og den gruppe af dårligt uddannede unge mænd og kvinder der er knyttet til I&A og den af I&A oprettede turoperatør, Goondal Tours (ca. 20 personer) - Lokalbefolkning i interventionsområdet (direkte ca. 30 personer). - Kommunale myndigheder m. hovedvægt på Fulatari kommune

Resume:

Projektet søger at afhjælpe arbejdsløsheden og manglen på muligheder i det marginale Østniger, ved at kompensere for turismeindustriens manglende evne og interesse i at udvikle turisme på lokalsamfundets præmisser. Dialogturisme har fokus på mødet med befolkningen i Niger. Hos turisten tilfredsstiller dialogturismen behovet for indsigt og kulturel udfordring. Hos de lokale tilfredsstiller den behovet for at møde anderledes tænkende, bryde ud af isolationen og indgå i nye relationer. Dialogturismen er ikke afhængig af gode infrastrukturer, men gør det attraktivt at rejse på de lokale præmisser. Højdepunktet er at sidde sammen med nomader og bønder på disses betingelser og gå i en ligeværdig dialog til gensidig glæde. Projektet støtter samarbejdspartneren i at realisere denne vision om en bæredygtig turisme til glæde for lokalsamfundet.