Tilbage

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

15.07.2015

Projekt slut:

31.07.2018

Beviliget beløb:

2.758.191,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Asociacion Kallpa

Overordnede mål :

Den seksuelle og reproduktive sundhed er styrket for unge fra oprindelige folk grupper i højland og jungle i Peru.

Umiddelbare mål :

1: D. 1. januar 2018 er resultaterne af en undersøgelse af unges viden, holdninger og adfærd ift. SRSR i Ayacucho og Loreto anerkendt af regionale og lokale myndigheder som egnet som basis for seksualundervisningsmateriale til skoler. 2: D. 1. januar 2018 har lokale og regionale undervisningsmyndigheder indarbejdet kontekstualiserede undervisningsmaterialer til seksualundervisning i planlægningen af skoleåret 2018.

Målgrupper :

Den primære målgruppe består af: 1000 unge (60% oprindelige folk, 40% fra byen) der deltager i undersøgelsen. 800 unge (alle fra oprindelige folk), som deltager i afprøvning og udvikling af undervisningsforløb Der vil være en lige kønsfordeling mellem deltagerne Derudover består målgruppen af lærere og skoleledere, der skal medvirke til at udvikle undervisningsmaterialet, studerende, som skal indsamle data til undersøgelsen, unge fortalere og forældre, som skal deltage i fortalerarbejdet, lokale og regionale undervisningsteknikere og uddannelsesmyndigheder, samt forældre, lærere og elever fra de involverede skoler.

Resume:

Oprindelige folks seksuelle rettigheder og reproduktive sundhed er truede. For at styrke de unges rettigheder, vil projektet udarbejde kontekstualiserede undervisningsmaterialer til seksualundervisning i samarbejde med lokale lærere og unge. For at kunne udvikle undervisningsmaterialet, der skal støtte de unges udvikling af deres rettigheder, kræver det, at vi har det tætteste kendskab til unge fra oprindelige folk-grupper ift. deres SRSR. Derfor iværksættes en undersøgelse om unges seksuelle viden, holdninger og adfærd. Undersøgelsen udføres i Ayacucho og Loreto, der repræsenterer højlandet og junglen. Med undersøgelsen samt involverede institutioners ekspertise og erfaring på området, har vi redskaberne til at udarbejde undervisningsmaterialer. Disse materialer vil, sammen med en aktiv fortalerindsats fra lærere, unge, forældre og involverede institutioner, styrke de unges rettigheder. Dette arbejde vil i sidste ende repræsentere alle unge fra oprindelige folk i hele det peruanske højland og jungleområde.