Tilbage

Styrkelse af den demokratiske og operative kapacitet i kooperativet "La Esperanza"

Organisation:

Kirkekaffens Støtteforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2008

Projekt slut:

31.12.2008

Beviliget beløb:

360.966,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Cooperative La Esperanza R.L.
  • El Coyolar

Overordnede mål :

At styrke kooperativets evne til at imødegå den økonomiske fattigdom i området samt at styrke befolknings aktive deltagelse i forbedringen af dens levevilkår.

Umiddelbare mål :

Styrkelse af de demokratiske strukturer i kooperativet. Forbedring af kooperativets kapacitet til at løse konkrete udviklingsproblemer. Forbedring af samarbejdsrelationerne mellem kooperativet og dets eksterne partnere.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe for partnerskabsaktiviteten er kooperativet ”La Esperanza”’s bestyrelse og komitéer (i alt ca. 20 personer), resten af kooperativets medlemmer (andre ca. 80 personer), samt tilknyttede unge og voksne familiemedlemmer (i alt ca. 300 personer). Målgruppen er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Medlemmerne af kooperativet tilhører forskellige sociale grupper. Dog forudsætter medlemskab af kooperativet ejendomsret til jord, hvilket sorterer de allerfattigste i lokalsamfundet fra. For at kompensere fra denne sociale slagside er der i lagt vægt på, at kooperativets indsatser også gavner den øvrige lokalbefolkning.

Resume:

Målet med partnerskabsaktiviten er at styrke kooperativet "La Esperanza’s" evne til at imødegå den økonomiske fattigdom i området samt at styrke befolkningens aktive deltagelse i forbedringen af deres levevilkår. Befolkningen omkring "La Esperanza" modtager den særlige merpris på kr. 7,- per 500 g på kaffemærket "Kirkekaffe", som Kirkekaffens Støtteforening står bag, og som om sælges til en række kirker og kirkelige organisationer i Danmark. Befolkningen i El Coyolar er anbefalet af ekportkooperativet Cecocafen som målgruppe for Kirkekaffeprogrammet, da området er præget af stor fattigdom, men også fordi det har et relativt ungt kooperativ, La Esperanza, med en række meget motiverede medlemmer. Partnerskabsaktivitet består primært af kapacitetsopbygning, som vedrører uddannelse i ledelse og deltagelse, samt udvikling og etablering af procedurer for kooperativets drift.